Search:גַּיְא -> גַּיְא

גַּיְא


ג ּ ַ י ְ א hex:#1490;#1468;#1463;#1497;#1456;#1488;
Search Google:גַּיְא

Zero אפסZephaniah 2:12 verse
Ye Ethiopians also, ye shall be slain by my sword.

גמ־אתם כושׁים חללי חרבי המה

2 Kings 23:22 verse
Surely there was not holden such a passover from the days of the judges that judged Israel, nor in all the days of the kings of Israel, nor of the kings of Judah ;

כי לא נעשׂה כפסח הזה מימי השׁפטים אשׁר שׁפטו את־ישׂראל וכל ימי מלכי ישׂראל ומלכי יהודה

Isaiah 51:9 verse
Awake , awake , put on strength, O arm of the LORD ; awake , as in the ancient days, in the generations of old. Art thou not it that hath cut Rahab, and wounded the dragon ?

עורי עורי לבשׁי־עז זרוע יהוה עורי כימי קדם דרות עולמים הלוא את־היא המחצבת רהב מחוללת תנין

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting