6235

6235 -עֶשֶׂר -`eser -eh'ser
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

עֶשֶׂר
עֶשֶׂר

number - 6235
orig_word - עֶשֶׂר
word_orig - from (06237)
translit - `eser
tdnt - TWOT - 1711a
phonetic - eh'ser
part_of_speech - Noun
st_def - masculine of term aasarah {as-aw-raw'}; from «06237»; ten (as an accumulation to the extent of the digits):--ten, (fif-, seven-)teen.
IPD_def -
 1. ten
  1. ten
  2. with other numbers

English -
letter - e
data - {"def":{"short":"ten (as an accumulation to the extent of the digits)","long":["ten",["ten","with other numbers"]]},"deriv":"masculine of term עֲשָׂרָה; from H6237","pronun":{"ipa":"ʕɛˈɬɛr","ipa_mod":"ʕɛˈsɛʁ","sbl":"ʿeśer","dic":"eh-SER","dic_mod":"eh-SER"}}
usages - ten, (fif-, seven-)teen
**************
id - 6656
strongs - 6235
base_word - עֶשֶׂר
data - {"def":{"short":"ten (as an accumulation to the extent of the digits)","long":["ten",["ten","with other numbers"]]},"deriv":"masculine of term עֲשָׂרָה; from H6237","pronun":{"ipa":"ʕɛˈɬɛr","ipa_mod":"ʕɛˈsɛʁ","sbl":"ʿeśer","dic":"eh-SER","dic_mod":"eh-SER"}}
usage - ten, (fif-, seven-)teen
part_of_speech - n
Strong's Search

עֶשֶׂר
עֶשֶׂר

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:6235

strongscsv:עֶשֶׂר
ע ֶ ש ׂ ֶ ר
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
es
[" s "]
[" s "]
er
[" r "]
[" r "]
#1506;#1462;#1513;#1474;#1462;#1512;
u+05e2u+05b6u+05e9u+05c2u+05b6u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:עֶשֶׂר
ע ֶ ש ׂ ֶ ר
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
es
[" s "]
[" s "]
er
[" r "]
[" r "]
#1506;#1462;#1513;#1474;#1462;#1512;
u+05e2u+05b6u+05e9u+05c2u+05b6u+05e8

Search:עֶשֶׂר -> עֶשֶׂר

עֶשֶׂר


 1. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 2. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 4. [ׂ]
  [ׂ] ׂ
  ׂ
  #1474;
  u+05c2
 5. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
עֶשֶׂר ~= /ʻeser/
Search Google:עֶשֶׂר

Search:6235 -> 6235

6235


 1. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 4. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
6235 ~= /6235/ numwd: Six Thousand Two Hundred Thirty-five - שישה אלפים שני-מאות שלושים וחמישה
Search Google:6235footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting