Search:דָּבָר -> דָּבָר

דָּבָר


ד ּ ָ ב ָ ר hex:#1491;#1468;#1464;#1489;#1464;#1512;
Search Google:דָּבָר

Zero אפסActs 20:32 verse
And now, brethren, I commend you to God, and to the word of his grace, which is able to build you up , and to give you an inheritance among all them which are sanctified .

ΚΑΙ ΤΑ ΝΥΝ ΠΑΡΑΤΙΨΕΜΑΙ ΥΜΑς ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΚΑΙ ΤΩ ΛΟΓΩ ΤΗς ΧΑΡΙΤΟς ΑΥΤΟΥ ΤΩ ΔΥΝΑΜΕΝΩ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΑΙ ΚΑΙ ΔΟΥΝΑΙ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ ΕΝ ΤΟΙς ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΙς ΠΑΣΙΝ

James 1:19 verse
Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear , slow to speak , slow to wrath :

ΙΣΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΕΣΤΩ ΔΕ ΠΑς ΑΝΨΡΩΠΟς ΤΑΧΥς ΕΙς ΤΟ ΑΚΟΥΣΑΙ ΒΡΑΔΥς ΕΙς ΤΟ ΛΑΛΗΣΑΙ ΒΡΑΔΥς ΕΙς ΟΡΓΗΝ

Hosea 1:2 verse
The beginning of the word of the LORD by Hosea. And the LORD said to Hosea, Go , take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms : for the land hath committed great whoredom , departing from the LORD.

תחלת דבר־יהוה בהושׁע ויאמר יהוה אל־הושׁע לך קח־לך אשׁת זנונים וילדי זנונים כי־זנה תזנה הארץ מאחרי יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting