Search:דָּבָר -> דָּבָר

דָּבָר


ד ּ ָ ב ָ ר hex:#1491;#1468;#1464;#1489;#1464;#1512;
Search Google:דָּבָר

Zero אפס2 Samuel 10:6 verse
And when the children of Ammon saw that they stank before David, the children of Ammon sent and hired the Syrians of Bethrehob, and the Syrians of Zoba, twenty thousand footmen, and of king Maacah a thousand men, and of Ishtob twelve thousand men.

ויראו בני עמון כי נבאשׁו בדוד וישׁלחו בני־עמון וישׂכרו את־ארם בית־רחוב ואת־ארם צובא עשׂרים אלף רגלי ואת־מלך מעכה אלף אישׁ ואישׁ טוב שׁנימ־עשׂר אלף אישׁ

Leviticus 1:13 verse
But he shall wash the inwards and the legs with water : and the priest shall bring it all, and burn it upon the altar : it is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.

והקרב והכרעים ירחץ במים והקריב הכהן את־הכל והקטיר המזבחה עלה הוא אשׁה ריח ניחח ליהוה

2 Corinthians 2:13 verse
I had no rest in my spirit, because I found not Titus my brother : but taking my leave of them, I went from thence into Macedonia.

ΟΥΚ ΕΣΧΗΚΑ ΑΝΕΣΙΝ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΜΟΥ ΤΩ ΜΗ ΕΥΡΕΙΝ ΜΕ ΤΙΤΟΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΑΞΑΜΕΝΟς ΑΥΤΟΙς ΕΞΗΛΨΟΝ ΕΙς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting