Search:זָנָה -> זָנָה

זָנָה


ז ָ נ ָ ה hex:#1494;#1464;#1504;#1464;#1492;
Search Google:זָנָה

Zero אפסProverbs 14:23 verse
In all labour there is profit : but the talk of the lips tendeth only to penury.

בכל־עצב יהיה מותר ודבר־שׂפתים אכ־למחסור

Deuteronomy 26:15 verse
Look down from thy holy habitation, from heaven, and bless thy people Israel, and the land which thou hast given us, as thou swarest unto our fathers, a land that floweth with milk and honey.

השׁקיפה ממעון קדשׁך מנ־השׁמים וברך את־עמך את־ישׂראל ואת האדמה אשׁר נתתה לנו כאשׁר נשׁבעת לאבתינו ארץ זבת חלב ודבשׁ

2 Samuel 3:14 verse
And David sent messengers to Ishbosheth Saul's son, saying , Deliver me my wife Michal, which I espoused to me for an hundred foreskins of the Philistines.

וישׁלח דוד מלאכים אל־אישׁ־בשׁת בנ־שׁאול לאמר תנה את־אשׁתי את־מיכל אשׁר ארשׂתי לי במאה ערלות פלשׁתים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting