Search:זָנָה -> זָנָה

זָנָה


ז ָ נ ָ ה hex:#1494;#1464;#1504;#1464;#1492;
Search Google:זָנָה

Zero אפסJudges 21:12 verse
And they found among the inhabitants of Jabeshgilead four hundred young virgins, that had known no man by lying with any male : and they brought them unto the camp to Shiloh, which is in the land of Canaan.

וימצאו מיושׁבי יבישׁ גלעד ארבע מאות נערה בתולה אשׁר לא־ידעה אישׁ למשׁכב זכר ויביאו אותם אל־המחנה שׁלה אשׁר בארץ כנען

1 Kings 13:24 verse
And when he was gone , a lion met him by the way, and slew him: and his carcase was cast in the way, and the ass stood by it, the lion also stood by the carcase.

וילך וימצאהו אריה בדרך וימיתהו ותהי נבלתו משׁלכת בדרך והחמור עמד אצלה והאריה עמד אצל הנבלה

Acts 20:25 verse
And now, behold , I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more.

ΚΑΙ ΝΥΝ ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΚΕΤΙ ΟΘΕΣΨΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΜΟΥ ΥΜΕΙς ΠΑΝΤΕς ΕΝ ΟΙς ΔΙΗΛΨΟΝ ΚΗΡΥΣΣΩΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting