Search:יְהֹוָה -> יְהֹוָה

יְהֹוָה


י ְ ה ֹ ו ָ ה hex:#1497;#1456;#1492;#1465;#1493;#1464;#1492;
Search Google:יְהֹוָה

Zero אפסJohn 21:25 verse
And there are also many other things which Jesus did , the which, if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written . Amen.

ΕΣΤΙΝ ΔΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ Α ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΙΗΣΟΥς ΑΤΙΝΑ ΕΑΝ ΓΡΑΦΗΤΑΙ ΚΑΨ ΕΝ ΟΥΔ ΑΥΤΟΝ ΟΙΜΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΧΩΡΗΣΕΙΝ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

1 Kings 15:9 verse
And in the twentieth year of Jeroboam king of Israel reigned Asa over Judah.

ובשׁנת עשׂרים לירבעם מלך ישׂראל מלך אסא מלך יהודה

Proverbs 8:26 verse
While as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world.

עד־לא עשׂה ארץ וחוצות וראשׁ עפרות תבל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting