Search:יְהֹוָה -> יְהֹוָה

יְהֹוָה


י ְ ה ֹ ו ָ ה hex:#1497;#1456;#1492;#1465;#1493;#1464;#1492;
Search Google:יְהֹוָה

Zero אפסLuke 6:6 verse
And it came to pass also on another sabbath, that he entered into the synagogue and taught : and there was a man whose right hand was withered.

ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΕΝ ΕΤΕΡΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΕΙΣΕΛΨΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙς ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ ΚΑΙ ΗΝ ΑΝΨΡΩΠΟς ΕΚΕΙ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡ ΑΥΤΟΥ Η ΔΕΞΙΑ ΗΝ ΞΗΡΑ

Ezekiel 28:26 verse
And they shall dwell safely therein, and shall build houses, and plant vineyards ; yea, they shall dwell with confidence, when I have executed judgments upon all those that despise them round about them; and they shall know that I am the LORD their God.

וישׁבו עליה לבטח ובנו בתים ונטעו כרמים וישׁבו לבטח בעשׂותי שׁפטים בכל השׁאטים אתם מסביבותם וידעו כי אני יהוה אלהיהם

Revelation 9:9 verse
And they had breastplates, as it were breastplates of iron ; and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle.

ΚΑΙ ΕΙΧΟΝ ΨΩΡΑΚΑς Ως ΨΩΡΑΚΑς ΣΙΔΗΡΟΥς ΚΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΑΥΤΩΝ Ως ΦΩΝΗ ΑΡΜΑΤΩΝ ΙΠΠΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΕΙς ΠΟΛΕΜΟΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting