Search:יְהֹוָה -> יְהֹוָה

יְהֹוָה


י ְ ה ֹ ו ָ ה hex:#1497;#1456;#1492;#1465;#1493;#1464;#1492;
Search Google:יְהֹוָה

Zero אפסIsaiah 41:16 verse
Thou shalt fan them, and the wind shall carry them away , and the whirlwind shall scatter them: and thou shalt rejoice in the LORD, and shalt glory in the Holy One of Israel.

תזרם ורוח תשׂאם וסערה תפיץ אותם ואתה תגיל ביהוה בקדושׁ ישׂראל תתהלל

Ezekiel 22:14 verse
Can thine heart endure , or can thine hands be strong , in the days that I shall deal with thee? I the LORD have spoken it, and will do it.

היעמד לבך אמ־תחזקנה ידיך לימים אשׁר אני עשׂה אותך אני יהוה דברתי ועשׂיתי

Psalms 80:1 verse
Give ear , O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock ; thou that dwellest between the cherubims, shine forth .

למנצח אל־שׁשׁנים עדות לאסף מזמור רעה ישׂראל האזינה נהג כצאן יוסף ישׁב הכרובים הופיעה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting