Search:יְהוּדָה -> יְהוּדָה

יְהוּדָה


י ְ ה ו ּ ד ָ ה hex:#1497;#1456;#1492;#1493;#1468;#1491;#1464;#1492;
Search Google:יְהוּדָה

Zero אפסDaniel 2:16 verse
Then Daniel went in , and desired of the king that he would give him time, and that he would shew the king the interpretation.

ודניאל על ובעה מנ־מלכא די זמן ינתנ־לה ופשׁרא להחויה למלכא

1 John 1:7 verse
But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another , and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.

ΕΑΝ ΔΕ ΕΝ ΤΩ ΦΩΤΙ ΠΕΡΙΠΑΤΩΜΕΝ Ως ΑΥΤΟς ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΤΩ ΦΩΤΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΕΧΟΜΕΝ ΜΕΤ ΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΨΑΡΙΖΕΙ ΗΜΑς ΑΠΟ ΠΑΣΗς ΑΜΑΡΤΙΑς

1 Kings 5:7 verse
And it came to pass, when Hiram heard the words of Solomon, that he rejoiced greatly, and said , Blessed be the LORD this day, which hath given unto David a wise son over this great people.

ויהי כשׁמע חירם את־דברי שׁלמה וישׂמח מאד ויאמר ברוך יהוה היום אשׁר נתן לדוד בן חכם על־העם הרב הזה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting