Search:יְהוּדָה -> יְהוּדָה

יְהוּדָה


י ְ ה ו ּ ד ָ ה hex:#1497;#1456;#1492;#1493;#1468;#1491;#1464;#1492;
Search Google:יְהוּדָה

Psalms 88:2 verse
Let my prayer come before thee: incline thine ear unto my cry ;

תבוא לפניך תפלתי הטה־אזנך לרנתי

Exodus 4:25 verse
Then Zipporah took a sharp stone, and cut off the foreskin of her son, and cast it at his feet, and said , Surely a bloody husband art thou to me.

ותקח צפרה צר ותכרת את־ערלת בנה ותגע לרגליו ותאמר כי חתנ־דמים אתה לי

Daniel 9:5 verse
We have sinned , and have committed iniquity , and have done wickedly , and have rebelled , even by departing from thy precepts and from thy judgments :

חטאנו ועוינו והרשׁענו ומרדנו וסור ממצותך וממשׁפטיך

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting