Search:יְהוּדָה -> יְהוּדָה

יְהוּדָה


י ְ ה ו ּ ד ָ ה hex:#1497;#1456;#1492;#1493;#1468;#1491;#1464;#1492;
Search Google:יְהוּדָה

Zero אפסNahum 1:12 verse
Thus saith the LORD ; Though they be quiet, and likewise many, yet thus shall they be cut down , when he shall pass through . Though I have afflicted thee, I will afflict thee no more.

כה אמר יהוה אמ־שׁלמים וכן רבים וכן נגזו ועבר וענתך לא אענך עוד

Proverbs 24:25 verse
But to them that rebuke him shall be delight , and a good blessing shall come upon them.

ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת־טוב

Romans 11:33 verse
O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God ! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out !

Ω ΒΑΨΟς ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑς ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩς ΨΕΟΥ Ως ΑΝΕΞΕΡΑΥΝΗΤΑ ΤΑ ΚΡΙΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΞΙΧΝΙΑΣΤΟΙ ΑΙ ΟΔΟΙ ΑΥΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting