Search:יְהוּדָה -> יְהוּדָה

יְהוּדָה


י ְ ה ו ּ ד ָ ה hex:#1497;#1456;#1492;#1493;#1468;#1491;#1464;#1492;
Search Google:יְהוּדָה

Zero אפסNumbers 10:2 verse
Make thee two trumpets of silver ; of a whole piece shalt thou make them: that thou mayest use them for the calling of the assembly, and for the journeying of the camps.

עשׂה לך שׁתי חצוצרת כסף מקשׁה תעשׂה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את־המחנות

Psalms 123:3 verse
Have mercy upon us, O LORD, have mercy upon us: for we are exceedingly filled with contempt.

חננו יהוה חננו כי־רב שׂבענו בוז

Luke 10:27 verse
And he answering said , Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind ; and thy neighbour as thyself.

Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΨΕΙς ΕΙΠΕΝ ΑΓΑΠΗΣΕΙς ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΝ ΨΕΟΝ ΣΟΥ ΕΞ ΟΛΗς ΚΑΡΔΙΑς ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΟΛΗ ΤΗ ΘΥΧΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΟΛΗ ΤΗ ΙΣΧΥΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ Ως ΣΕΑΥΤΟΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting