Search:יְהוּדָה -> יְהוּדָה

יְהוּדָה


י ְ ה ו ּ ד ָ ה hex:#1497;#1456;#1492;#1493;#1468;#1491;#1464;#1492;
Search Google:יְהוּדָה

Zero אפס2 Chronicles 26:3 verse
Sixteen years old was Uzziah when he began to reign , and he reigned fifty and two years in Jerusalem. His mother's name also was Jecoliah of Jerusalem.

בנ־שׁשׁ עשׂרה שׁנה עזיהו במלכו וחמשׁים ושׁתים שׁנה מלך בירושׁלם ושׁם אמו יכיליה מנ־ירושׁלם

John 3:12 verse
If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe , if I tell you of heavenly things ?

ΕΙ ΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΙΠΟΝ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩς ΕΑΝ ΕΙΠΩ ΥΜΙΝ ΤΑ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΠΙΣΤΕΥΣΕΤΕ

Daniel 3:18 verse
But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up .

והן לא ידיע להוא־לך מלכא די לאלהיך לא־איתינא פלחין ולצלם דהבא די הקימת לא נסגד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting