Search:יָדַע -> יָדַע

יָדַע


י ָ ד ַ ע hex:#1497;#1464;#1491;#1463;#1506;
Search Google:יָדַע

Zero אפסActs 7:22 verse
And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, and was mighty in words and in deeds.

ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΨΗ ΜΩΥΣΗς ΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΗΝ ΔΕ ΔΥΝΑΤΟς ΕΝ ΛΟΓΟΙς ΚΑΙ ΕΡΓΟΙς ΑΥΤΟΥ

Numbers 13:19 verse
And what the land is that they dwell in , whether it be good or bad ; and what cities they be that they dwell in, whether in tents, or in strong holds ;

ומה הארץ אשׁר־הוא ישׁב בה הטובה הוא אמ־רעה ומה הערים אשׁר־הוא יושׁב בהנה הבמחנים אם במבצרים

Hebrews 2:11 verse
For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one : for which cause he is not ashamed to call them brethren,

Ο ΤΕ ΓΑΡ ΑΓΙΑΖΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΞ ΕΝΟς ΠΑΝΤΕς ΔΙ ΗΝ ΑΙΤΙΑΝ ΟΥΚ ΕΠΑΙΣΧΥΝΕΤΑΙ ΑΔΕΛΦΟΥς ΑΥΤΟΥς ΚΑΛΕΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting