Search:יָשַׁב -> יָשַׁב

יָשַׁב


י ָ ש ׁ ַ ב hex:#1497;#1464;#1513;#1473;#1463;#1489;
Search Google:יָשַׁב

2 Kings 7:11 verse
And he called the porters ; and they told it to the king's house within.

ויקרא השׁערים ויגידו בית המלך פנימה

Psalms 14:6 verse
Ye have shamed the counsel of the poor, because the LORD is his refuge.

עצת־עני תבישׁו כי יהוה מחסהו

Zechariah 8:14 verse
For thus saith the LORD of hosts ; As I thought to punish you, when your fathers provoked me to wrath , saith the LORD of hosts, and I repented not:

כי כה אמר יהוה צבאות כאשׁר זממתי להרע לכם בהקציף אבתיכם אתי אמר יהוה צבאות ולא נחמתי

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting