Search:יָשַׁב -> יָשַׁב

יָשַׁב


י ָ ש ׁ ַ ב hex:#1497;#1464;#1513;#1473;#1463;#1489;
Search Google:יָשַׁב

Zero אפסGenesis 39:15 verse
And it came to pass, when he heard that I lifted up my voice and cried , that he left his garment with me, and fled , and got him out.

ויהי כשׁמעו כי־הרימתי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס ויצא החוצה

Psalms 39:2 verse
I was dumb with silence, I held my peace , even from good ; and my sorrow was stirred .

נאלמתי דומיה החשׁיתי מטוב וכאבי נעכר

Leviticus 25:46 verse
And ye shall take them as an inheritance for your children after you, to inherit them for a possession ; they shall be your bondmen for ever : but over your brethren the children of Israel, ye shall not rule one over another with rigour.

והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם לרשׁת אחזה לעלם בהם תעבדו ובאחיכם בני־ישׂראל אישׁ באחיו לא־תרדה בו בפרך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting