1433

1433 -גֹּדֶל -godel -go'-del
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

גֹּדֶל
גֹּדֶל

number - 1433
orig_word - גֹּדֶל
word_orig - from (01431)
translit - godel
tdnt - TWOT - 315b
phonetic - go'-del
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «01431»; magnitude (literally or figuratively):-- greatness, stout(-ness).
IPD_def -
 1. greatness
  1. greatness, magnitude
  2. magnificence
  3. pride, insolence (bad sense)

English -
letter - g
data - {"def":{"short":"magnitude (literally or figuratively)","long":["greatness",["greatness, magnitude","magnificence","pride, insolence (bad sense)"]]},"deriv":"from H1431","pronun":{"ipa":"ɡoˈd̪ɛl","ipa_mod":"ɡo̞wˈdɛl","sbl":"gōdel","dic":"ɡoh-DEL","dic_mod":"ɡoh-DEL"}}
usages - greatness, stout(-ness)
**************
id - 1493
strongs - 1433
base_word - גֹּדֶל
data - {"def":{"short":"magnitude (literally or figuratively)","long":["greatness",["greatness, magnitude","magnificence","pride, insolence (bad sense)"]]},"deriv":"from H1431","pronun":{"ipa":"ɡoˈd̪ɛl","ipa_mod":"ɡo̞wˈdɛl","sbl":"gōdel","dic":"ɡoh-DEL","dic_mod":"ɡoh-DEL"}}
usage - greatness, stout(-ness)
part_of_speech - n-m
Strong's Search

גֹּדֶל
גֹּדֶל

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:1433

strongscsv:גֹּדֶל
ג ּ ֹ ד ֶ ל
g
[" g "]
[" g "]
od
[" d "]
[" d "]
el
[" l "]
[" l "]
#1490;#1468;#1465;#1491;#1462;#1500;
u+05d2u+05bcu+05b9u+05d3u+05b6u+05dc

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:גֹּדֶל
ג ּ ֹ ד ֶ ל
g
[" g "]
[" g "]
od
[" d "]
[" d "]
el
[" l "]
[" l "]
#1490;#1468;#1465;#1491;#1462;#1500;
u+05d2u+05bcu+05b9u+05d3u+05b6u+05dc

Search:גֹּדֶל -> גֹּדֶל

גֹּדֶל


 1. [ג]
  [ג] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 4. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 5. [ֶ]
  [ֶ] ֶ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [ל]
  [ל] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
גֹּדֶל ~= /godel/
Search Google:גֹּדֶל

Search:1433 -> 1433

1433


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 4. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
1433 ~= /1433/ numwd: One Thousand Four Hundred Thirty-three - אחד אלפים ארבע-מאות שלושים ושלושה
Search Google:1433footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting