Search:כִּסֵּא -> כִּסֵּא

כִּסֵּא


כ ּ ִ ס ּ ֵ א hex:#1499;#1468;#1460;#1505;#1468;#1461;#1488;
Search Google:כִּסֵּא

Zero אפס2 Kings 20:10 verse
And Hezekiah answered , It is a light thing for the shadow to go down ten degrees : nay, but let the shadow return backward ten degrees.

ויאמר יחזקיהו נקל לצל לנטות עשׂר מעלות לא כי ישׁוב הצל אחרנית עשׂר מעלות

Ezekiel 28:16 verse
By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned : therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God : and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire.

ברב רכלתך מלו תוכך חמס ותחטא ואחללך מהר אלהים ואבדך כרוב הסכך מתוך אבני־אשׁ

Genesis 21:29 verse
And Abimelech said unto Abraham, What mean these seven ewe lambs which thou hast set by themselves?

ויאמר אבימלך אל־אברהם מה הנה שׁבע כבשׂת האלה אשׁר הצבת לבדנה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting