Search:לַיִל -> לַיִל

לַיִל


ל ַ י ִ ל hex:#1500;#1463;#1497;#1460;#1500;
Search Google:לַיִל

Zero אפסJudges 16:29 verse
And Samson took hold of the two middle pillars upon which the house stood , and on which it was borne up , of the one with his right hand, and of the other with his left.

וילפת שׁמשׁון את־שׁני עמודי התוך אשׁר הבית נכון עליהם ויסמך עליהם אחד בימינו ואחד בשׂמאלו

Exodus 16:28 verse
And the LORD said unto Moses, How long refuse ye to keep my commandments and my laws ?

ויאמר יהוה אל־משׁה עד־אנה מאנתם לשׁמר מצותי ותורתי

2 Corinthians 10:6 verse
And having in a readiness to revenge all disobedience, when your obedience is fulfilled .

ΚΑΙ ΕΝ ΕΤΟΙΜΩ ΕΧΟΝΤΕς ΕΚΔΙΚΗΣΑΙ ΠΑΣΑΝ ΠΑΡΑΚΟΗΝ ΟΤΑΝ ΠΛΗΡΩΨΗ ΥΜΩΝ Η ΥΠΑΚΟΗ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting