Search:לַיִל -> לַיִל

לַיִל


ל ַ י ִ ל hex:#1500;#1463;#1497;#1460;#1500;
Search Google:לַיִל

Zero אפסJudges 11:13 verse
And the king of the children of Ammon answered unto the messengers of Jephthah, Because Israel took away my land, when they came up out of Egypt, from Arnon even unto Jabbok, and unto Jordan : now therefore restore those lands again peaceably.

ויאמר מלך בני־עמון אל־מלאכי יפתח כי־לקח ישׂראל את־ארצי בעלותו ממצרים מארנון ועד־היבק ועד־הירדן ועתה השׁיבה אתהן בשׁלום

Psalms 89:13 verse
Thou hast a mighty arm : strong is thy hand, and high is thy right hand.

לך זרוע עמ־גבורה תעז ידך תרום ימינך

Matthew 7:7 verse
Ask , and it shall be given you ; seek , and ye shall find ; knock , and it shall be opened unto you :

ΑΙΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΟΨΗΣΕΤΑΙ ΥΜΙΝ ΖΗΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΥΡΗΣΕΤΕ ΚΡΟΥΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΗΣΕΤΑΙ ΥΜΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting