Search:מִדְבָּר -> מִדְבָּר

מִדְבָּר


מ ִ ד ְ ב ּ ָ ר hex:#1502;#1460;#1491;#1456;#1489;#1468;#1464;#1512;
Search Google:מִדְבָּר

Zero אפסDaniel 11:18 verse
After this shall he turn his face unto the isles, and shall take many : but a prince for his own behalf shall cause the reproach offered by him to cease ; without his own reproach he shall cause it to turn upon him.

וישׁב פניו לאיים ולכד רבים והשׁבית קצין חרפתו לו בלתי חרפתו ישׁיב לו

Exodus 2:23 verse
And it came to pass in process of time, that the king of Egypt died : and the children of Israel sighed by reason of the bondage, and they cried , and their cry came up unto God by reason of the bondage.

ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני־ישׂראל מנ־העבדה ויזעקו ותעל שׁועתם אל־האלהים מנ־העבדה

Exodus 6:23 verse
And Aaron took him Elisheba, daughter of Amminadab, sister of Naashon, to wife ; and she bare him Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.

ויקח אהרן את־אלישׁבע בת־עמינדב אחות נחשׁון לו לאשׁה ותלד לו את־נדב ואת־אביהוא את־אלעזר ואת־איתמר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting