Search:מַחְתָּה -> מַחְתָּה

מַחְתָּה


מ ַ ח ְ ת ּ ָ ה hex:#1502;#1463;#1495;#1456;#1514;#1468;#1464;#1492;
Search Google:מַחְתָּה

Zero אפסDeuteronomy 17:5 verse
Then shalt thou bring forth that man or that woman, which have committed that wicked thing, unto thy gates, even that man or that woman, and shalt stone them with stones, till they die .

והוצאת את־האישׁ ההוא או את־האשׁה ההוא אשׁר עשׂו את־הדבר הרע הזה אל־שׁעריך את־האישׁ או את־האשׁה וסקלתם באבנים ומתו

2 Kings 11:14 verse
And when she looked , behold, the king stood by a pillar, as the manner was, and the princes and the trumpeters by the king, and all the people of the land rejoiced, and blew with trumpets : and Athaliah rent her clothes, and cried , Treason, Treason.

ותרא והנה המלך עמד על־העמוד כמשׁפט והשׂרים והחצצרות אל־המלך וכל־עם הארץ שׂמח ותקע בחצצרות ותקרע עתליה את־בגדיה ותקרא קשׁר קשׁר

2 Chronicles 20:32 verse
And he walked in the way of Asa his father, and departed not from it, doing that which was right in the sight of the LORD.

וילך בדרך אביו אסא ולא־סר ממנה לעשׂות הישׁר בעיני יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting