Search:מַחְתָּה -> מַחְתָּה

מַחְתָּה


מ ַ ח ְ ת ּ ָ ה hex:#1502;#1463;#1495;#1456;#1514;#1468;#1464;#1492;
Search Google:מַחְתָּה

Zero אפס1 Kings 10:1 verse
And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the LORD, she came to prove him with hard questions.

ומלכת־שׁבא שׁמעת את־שׁמע שׁלמה לשׁם יהוה ותבא לנסתו בחידות

Jeremiah 3:21 verse
A voice was heard upon the high places, weeping and supplications of the children of Israel : for they have perverted their way, and they have forgotten the LORD their God.

קול על־שׁפיים נשׁמע בכי תחנוני בני ישׂראל כי העוו את־דרכם שׁכחו את־יהוה אלהיהם

Titus 1:8 verse
But a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate ;

ΑΛΛΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΝ ΦΙΛΑΓΑΨΟΝ ΣΩΦΡΟΝΑ ΔΙΚΑΙΟΝ ΟΣΙΟΝ ΕΓΚΡΑΤΗ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting