Search:מַחְתָּה -> מַחְתָּה

מַחְתָּה


מ ַ ח ְ ת ּ ָ ה hex:#1502;#1463;#1495;#1456;#1514;#1468;#1464;#1492;
Search Google:מַחְתָּה

Zero אפסEzekiel 45:15 verse
And one lamb out of the flock, out of two hundred, out of the fat pastures of Israel ; for a meat offering, and for a burnt offering, and for peace offerings, to make reconciliation for them, saith the Lord GOD.

ושׂה־אחת מנ־הצאן מנ־המאתים ממשׁקה ישׂראל למנחה ולעולה ולשׁלמים לכפר עליהם נאם אדני יהוה

Psalms 34:12 verse
What man is he that desireth life, and loveth many days, that he may see good ?

מי־האישׁ החפץ חיים אהב ימים לראות טוב

Deuteronomy 6:18 verse
And thou shalt do that which is right and good in the sight of the LORD : that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the LORD sware unto thy fathers,

ועשׂית הישׁר והטוב בעיני יהוה למען ייטב לך ובאת וירשׁת את־הארץ הטבה אשׁר־נשׁבע יהוה לאבתיך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting