Search:נָדַד -> נָדַד

נָדַד


נ ָ ד ַ ד hex:#1504;#1464;#1491;#1463;#1491;
Search Google:נָדַד

Zero אפסNumbers 15:12 verse
According to the number that ye shall prepare , so shall ye do to every one according to their number.

כמספר אשׁר תעשׂו ככה תעשׂו לאחד כמספרם

Psalms 88:12 verse
Shall thy wonders be known in the dark ? and thy righteousness in the land of forgetfulness ?

היודע בחשׁך פלאך וצדקתך בארץ נשׁיה

1 Samuel 14:52 verse
And there was sore war against the Philistines all the days of Saul : and when Saul saw any strong man, or any valiant man, he took him unto him.

ותהי המלחמה חזקה על־פלשׁתים כל ימי שׁאול וראה שׁאול כל־אישׁ גבור וכל־בנ־חיל ויאספהו אליו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting