Search:נָשַׁךְ -> נָשַׁךְ

נָשַׁךְ


נ ָ ש ׁ ַ ך ְ hex:#1504;#1464;#1513;#1473;#1463;#1498;#1456;
Search Google:נָשַׁךְ

Zero אפסRevelation 18:18 verse
And cried when they saw the smoke of her burning, saying , What city is like unto this great city !

ΚΑΙ ΕΚΡΑΞΑΝ ΒΛΕΠΟΝΤΕς ΤΟΝ ΚΑΠΝΟΝ ΤΗς ΠΥΡΩΣΕΩς ΑΥΤΗς ΛΕΓΟΝΤΕς ΤΙς ΟΜΟΙΑ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ

1 Corinthians 9:8 verse
Say I these things as a man ? or saith not the law the same also ?

ΜΗ ΚΑΤΑ ΑΝΨΡΩΠΟΝ ΤΑΥΤΑ ΛΑΛΩ Η ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟς ΤΑΥΤΑ ΟΥ ΛΕΓΕΙ

1 Kings 18:42 verse
So Ahab went up to eat and to drink . And Elijah went up to the top of Carmel ; and he cast himself down upon the earth, and put his face between his knees,

ויעלה אחאב לאכל ולשׁתות ואליהו עלה אל־ראשׁ הכרמל ויגהר ארצה וישׂם פניו בין ברכו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting