5175

5175 -נָחָשׁ -nachash -naw-khawsh'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

נָחָשׁ
נָחָשׁ

number - 5175
orig_word - נָחָשׁ
word_orig - from (05172)
translit - nachash
tdnt - TWOT - 1347a
phonetic - naw-khawsh'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «05172»; a snake (from its hiss):--serpent.
IPD_def -
 1. serpent, snake
  1. serpent
  2. image (of serpent)
  3. fleeing serpent (mythological)

English -
letter - n
data - {"def":{"short":"a snake (from its hiss)","long":["serpent, snake",["serpent","image (of serpent)","fleeing serpent (mythological)"]]},"deriv":"from H5172","pronun":{"ipa":"n̪ɔːˈħoʃ","ipa_mod":"nɑːˈχoʃ","sbl":"nāḥoš","dic":"naw-HOHSH","dic_mod":"na-HOHSH"}}
usages - serpent
**************
id - 5480
strongs - 5175
base_word - נָחָשׁ
data - {"def":{"short":"a snake (from its hiss)","long":["serpent, snake",["serpent","image (of serpent)","fleeing serpent (mythological)"]]},"deriv":"from H5172","pronun":{"ipa":"n̪ɔːˈħoʃ","ipa_mod":"nɑːˈχoʃ","sbl":"nāḥoš","dic":"naw-HOHSH","dic_mod":"na-HOHSH"}}
usage - serpent
part_of_speech - n-m
Strong's Search

נָחָשׁ
נָחָשׁ

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:5175

strongscsv:נָחָשׁ
נ ָ ח ָ ש ׁ
n
[" n "]
[" n "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
as
[" s "]
[" s "]
#1504;#1464;#1495;#1464;#1513;#1473;
u+05e0u+05b8u+05d7u+05b8u+05e9u+05c1

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:נָחָשׁ
נ ָ ח ָ ש ׁ
n
[" n "]
[" n "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
as
[" s "]
[" s "]
#1504;#1464;#1495;#1464;#1513;#1473;
u+05e0u+05b8u+05d7u+05b8u+05e9u+05c1

Search:נָחָשׁ -> נָחָשׁ

נָחָשׁ


 1. [נ]
  [נ] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 4. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 6. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
נָחָשׁ ~= /nahas/
Search Google:נָחָשׁ

Search:5175 -> 5175

5175


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 3. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 4. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
5175 ~= /5175/ numwd: Five Thousand One Hundred Seventy-five - חמישה אלפים מאה שבעים וחמישה
Search Google:5175footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting