Search:סֵתֶר -> סֵתֶר

סֵתֶר


ס ֵ ת ֶ ר hex:#1505;#1461;#1514;#1462;#1512;
Search Google:סֵתֶר

Zero אפסActs 17:1 verse
Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews :

ΔΙΟΔΕΥΣΑΝΤΕς ΔΕ ΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΝ ΗΛΨΟΝ ΕΙς ΨΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΟΠΟΥ ΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

Job 19:6 verse
Know now that God hath overthrown me, and hath compassed me with his net.

דעו־אפו כי־אלוה עותני ומצודו עלי הקיף

Genesis 37:31 verse
And they took Joseph's coat, and killed a kid of the goats, and dipped the coat in the blood ;

ויקחו את־כתנת יוסף וישׁחטו שׂעיר עזים ויטבלו את־הכתנת בדם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting