Search:עוֹלָם -> עוֹלָם

עוֹלָם


ע ו ֹ ל ָ ם hex:#1506;#1493;#1465;#1500;#1464;#1501;
Search Google:עוֹלָם

Zero אפסEcclesiastes 3:14 verse
I know that, whatsoever God doeth , it shall be for ever : nothing can be put to it, nor any thing taken from it: and God doeth it, that men should fear before him.

ידעתי כי כל־אשׁר יעשׂה האלהים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין לגרע והאלהים עשׂה שׁיראו מלפניו

Luke 23:43 verse
And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.

ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΑΜΗΝ ΣΟΙ ΛΕΓΩ ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΕΤ ΕΜΟΥ ΕΣΗ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΑΔΕΙΣΩ

Matthew 18:5 verse
And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me.

ΚΑΙ Ος ΕΑΝ ΔΕΞΗΤΑΙ ΕΝ ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΟΙΟΥΤΟ ΕΠΙ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΜΟΥ ΕΜΕ ΔΕΧΕΤΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting