Search:עוֹלָם -> עוֹלָם

עוֹלָם


ע ו ֹ ל ָ ם hex:#1506;#1493;#1465;#1500;#1464;#1501;
Search Google:עוֹלָם

Zero אפסDeuteronomy 8:6 verse
Therefore thou shalt keep the commandments of the LORD thy God, to walk in his ways, and to fear him.

ושׁמרת את־מצות יהוה אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו

Ezekiel 3:18 verse
When I say unto the wicked, Thou shalt surely die ; and thou givest him not warning , nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life ; the same wicked man shall die in his iniquity ; but his blood will I require at thine hand.

באמרי לרשׁע מות תמות ולא הזהרתו ולא דברת להזהיר רשׁע מדרכו הרשׁעה לחיתו הוא רשׁע בעונו ימות ודמו מידך אבקשׁ

Job 37:2 verse
Hear attentively the noise of his voice, and the sound that goeth out of his mouth.

שׁמעו שׁמוע ברגז קלו והגה מפיו יצא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting