Search:קָרָא -> קָרָא

קָרָא


ק ָ ר ָ א hex:#1511;#1464;#1512;#1464;#1488;
Search Google:קָרָא

Zero אפסPsalms 105:22 verse
To bind his princes at his pleasure ; and teach his senators wisdom .

לאסר שׂריו בנפשׁו וזקניו יחכם

1 Peter 2:19 verse
For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully.

ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΧΑΡΙς ΕΙ ΔΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΨΕΟΥ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΤΙς ΛΥΠΑς ΠΑΣΧΩΝ ΑΔΙΚΩς

1 Chronicles 25:26 verse
The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brethren, were twelve :

לתשׁעה עשׂר למלותי בניו ואחיו שׁנים עשׂר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting