Search:קָרָא -> קָרָא

קָרָא


ק ָ ר ָ א hex:#1511;#1464;#1512;#1464;#1488;
Search Google:קָרָא

Zero אפס1 Timothy 5:18 verse
For the scripture saith , Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn . And, The labourer is worthy of his reward.

ΛΕΓΕΙ ΓΑΡ Η ΓΡΑΦΗ ΒΟΥΝ ΑΛΟΩΝΤΑ ΟΥ ΦΙΜΩΣΕΙς ΚΑΙ ΑΞΙΟς Ο ΕΡΓΑΤΗς ΤΟΥ ΜΙΣΨΟΥ ΑΥΤΟΥ

Exodus 13:13 verse
And every firstling of an ass thou shalt redeem with a lamb ; and if thou wilt not redeem it, then thou shalt break his neck : and all the firstborn of man among thy children shalt thou redeem .

וכל־פטר חמר תפדה בשׂה ואמ־לא תפדה וערפתו וכל בכור אדם בבניך תפדה

Ezekiel 30:13 verse
Thus saith the Lord GOD ; I will also destroy the idols, and I will cause their images to cease out of Noph ; and there shall be no more a prince of the land of Egypt : and I will put a fear in the land of Egypt.

כה־אמר אדני יהוה והאבדתי גלולים והשׁבתי אלילים מנף ונשׂיא מארצ־מצרים לא יהיה־עוד ונתתי יראה בארץ מצרים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting