Search:שָׁתָה -> שָׁתָה

שָׁתָה


ש ׁ ָ ת ָ ה hex:#1513;#1473;#1464;#1514;#1464;#1492;
Search Google:שָׁתָה

Zero אפסIsaiah 23:9 verse
The LORD of hosts hath purposed it, to stain the pride of all glory, and to bring into contempt all the honourable of the earth.

יהוה צבאות יעצה לחלל גאון כל־צבי להקל כל־נכבדי־ארץ

2 Kings 16:13 verse
And he burnt his burnt offering and his meat offering, and poured his drink offering, and sprinkled the blood of his peace offerings, upon the altar.

ויקטר את־עלתו ואת־מנחתו ויסך את־נסכו ויזרק את־דמ־השׁלמים אשׁר־לו על־המזבח

2 Samuel 18:27 verse
And the watchman said , Me thinketh the running of the foremost is like the running of Ahimaaz the son of Zadok. And the king said , He is a good man, and cometh with good tidings.

ויאמר הצפה אני ראה את־מרוצת הראשׁון כמרצת אחימעץ בנ־צדוק ויאמר המלך אישׁ־טוב זה ואל־בשׂורה טובה יבוא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting