Search:שָׁתָה -> שָׁתָה

שָׁתָה


ש ׁ ָ ת ָ ה hex:#1513;#1473;#1464;#1514;#1464;#1492;
Search Google:שָׁתָה

Zero אפסEzra 6:9 verse
And that which they have need of , both young bullocks, and rams, and lambs, for the burnt offerings of the God of heaven, wheat, salt, wine, and oil, according to the appointment of the priests which are at Jerusalem, let it be given them day by day without fail :

ומה חשׁחן ובני תורין ודכרין ואמרין לעלון לאלה שׁמיא חנטין מלח חמר ומשׁח כמאמר כהניא די־בירושׁלם להוא מתיהב להם יום ביום די־לא שׁלו

Numbers 7:4 verse
And the LORD spake unto Moses, saying ,

ויאמר יהוה אל־משׁה לאמר

1 Chronicles 25:1 verse
Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals : and the number of the workmen according to their service was:

ויבדל דויד ושׂרי הצבא לעבדה לבני אסף והימן וידותון הנביאים בכנרות בנבלים ובמצלתים ויהי מספרם אנשׁי מלאכה לעבדתם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting