Search:אֲבַד -> אֲבַד

אֲבַד


א ֲ ב ַ ד hex:#1488;#1458;#1489;#1463;#1491;
Search Google:אֲבַד

Zero אפסPsalms 35:6 verse
Let their way be dark and slippery : and let the angel of the LORD persecute them.

יהי־דרכם חשׁך וחלקלקות ומלאך יהוה רדפם

Genesis 46:32 verse
And the men are shepherds , for their trade hath been to feed cattle ; and they have brought their flocks, and their herds, and all that they have.

והאנשׁים רעי צאן כי־אנשׁי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל־אשׁר להם הביאו

Joshua 22:2 verse
And said unto them, Ye have kept all that Moses the servant of the LORD commanded you, and have obeyed my voice in all that I commanded you:

ויאמר אליהם אתם שׁמרתם את כל־אשׁר צוה אתכם משׁה עבד יהוה ותשׁמעו בקולי לכל אשׁר־צויתי אתכם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting