Search:אֲבַד -> אֲבַד

אֲבַד


א ֲ ב ַ ד hex:#1488;#1458;#1489;#1463;#1491;
Search Google:אֲבַד

Zero אפס1 Samuel 14:44 verse
And Saul answered , God do so and more also : for thou shalt surely die , Jonathan.

ויאמר שׁאול כה־יעשׂה אלהים וכה יוסף כי־מות תמות יונתן

Genesis 43:2 verse
And it came to pass, when they had eaten up the corn which they had brought out of Egypt, their father said unto them, Go again , buy us a little food.

ויהי כאשׁר כלו לאכל את־השׁבר אשׁר הביאו ממצרים ויאמר אליהם אביהם שׁבו שׁברו־לנו מעט־אכל

Leviticus 23:12 verse
And ye shall offer that day when ye wave the sheaf an he lamb without blemish of the first year for a burnt offering unto the LORD.

ועשׂיתם ביום הניפכם את־העמר כבשׂ תמים בנ־שׁנתו לעלה ליהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting