Search:אִישׁ -> אִישׁ

אִישׁ


א ִ י ש ׁ hex:#1488;#1460;#1497;#1513;#1473;
Search Google:אִישׁ

Psalms 58:6 verse
Break their teeth, O God, in their mouth : break out the great teeth of the young lions, O LORD.

אלהים הרס־שׁנימו בפימו מלתעות כפירים נתץ יהוה

Numbers 16:3 verse
And they gathered themselves together against Moses and against Aaron, and said unto them, Ye take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the LORD is among them: wherefore then lift ye up yourselves above the congregation of the LORD ?

ויקהלו על־משׁה ועל־אהרן ויאמרו אלהם רב־לכם כי כל־העדה כלם קדשׁים ובתוכם יהוה ומדוע תתנשׂאו על־קהל יהוה

Leviticus 13:11 verse
It is an old leprosy in the skin of his flesh, and the priest shall pronounce him unclean , and shall not shut him up: for he is unclean.

צרעת נושׁנת הוא בעור בשׂרו וטמאו הכהן לא יסגרנו כי טמא הוא

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting