Search:אִישׁ -> אִישׁ

אִישׁ


א ִ י ש ׁ hex:#1488;#1460;#1497;#1513;#1473;
Search Google:אִישׁ

Zero אפסEzekiel 26:9 verse
And he shall set engines of war against thy walls, and with his axes he shall break down thy towers.

ומחי קבלו יתן בחמותיך ומגדלתיך יתץ בחרבותיו

Nehemiah 1:2 verse
That Hanani, one of my brethren, came , he and certain men of Judah ; and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem.

ויבא חנני אחד מאחי הוא ואנשׁים מיהודה ואשׁאלם על־היהודים הפליטה אשׁר־נשׁארו מנ־השׁבי ועל־ירושׁלם

2 Chronicles 14:5 verse
Also he took away out of all the cities of Judah the high places and the images : and the kingdom was quiet before him.

ויסר מכל־ערי יהודה את־הבמות ואת־החמנים ותשׁקט הממלכה לפניו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting