Search:אִישׁ -> אִישׁ

אִישׁ


א ִ י ש ׁ hex:#1488;#1460;#1497;#1513;#1473;
Search Google:אִישׁ

Zero אפסEzekiel 45:6 verse
And ye shall appoint the possession of the city five thousand broad, and five and twenty thousand long, over against the oblation of the holy portion: it shall be for the whole house of Israel.

ואחזת העיר תתנו חמשׁת אלפים רחב וארך חמשׁה ועשׂרים אלף לעמת תרומת הקדשׁ לכל־בית ישׂראל יהיה

1 Samuel 20:25 verse
And the king sat upon his seat, as at other times, even upon a seat by the wall : and Jonathan arose , and Abner sat by Saul's side, and David's place was empty .

וישׁב המלך על־מושׁבו כפעם בפעם אל־מושׁב הקיר ויקם יהונתן וישׁב אבנר מצד שׁאול ויפקד מקום דוד

Proverbs 2:3 verse
Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding ;

כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting