Search:אֶמֶת -> אֶמֶת

אֶמֶת


א ֶ מ ֶ ת hex:#1488;#1462;#1502;#1462;#1514;
Search Google:אֶמֶת

Zero אפסIsaiah 2:20 verse
In that day a man shall cast his idols of silver, and his idols of gold, which they made each one for himself to worship , to the moles and to the bats ;

ביום ההוא ישׁליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשׁר עשׂו־לו להשׁתחות לחפר פרות ולעטלפים

Genesis 19:33 verse
And they made their father drink wine that night : and the firstborn went in , and lay with her father ; and he perceived not when she lay down , nor when she arose .

ותשׁקין את־אביהן יין בלילה הוא ותבא הבכירה ותשׁכב את־אביה ולא־ידע בשׁכבה ובקומה

Daniel 8:19 verse
And he said , Behold, I will make thee know what shall be in the last end of the indignation : for at the time appointed the end shall be.

ויאמר הנני מודיעך את אשׁר־יהיה באחרית הזעם כי למועד קץ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting