Search:אֶמֶת -> אֶמֶת

אֶמֶת


א ֶ מ ֶ ת hex:#1488;#1462;#1502;#1462;#1514;
Search Google:אֶמֶת

Zero אפסPsalms 147:5 verse
Great is our Lord, and of great power : his understanding is infinite.

גדול אדונינו ורב־כח לתבונתו אין מספר

Exodus 28:26 verse
And thou shalt make two rings of gold, and thou shalt put them upon the two ends of the breastplate in the border thereof, which is in the side of the ephod inward.

ועשׂית שׁתי טבעות זהב ושׂמת אתם על־שׁני קצות החשׁן על־שׂפתו אשׁר אל־עבר האפד ביתה

Genesis 7:15 verse
And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life.

ויבאו אל־נח אל־התבה שׁנים שׁנים מכל־הבשׂר אשׁר־בו רוח חיים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting