Search:אֹרֶךְ -> אֹרֶךְ

אֹרֶךְ


א ֹ ר ֶ ך ְ hex:#1488;#1465;#1512;#1462;#1498;#1456;
Search Google:אֹרֶךְ

Zero אפסJeremiah 25:4 verse
And the LORD hath sent unto you all his servants the prophets, rising early and sending them; but ye have not hearkened , nor inclined your ear to hear .

ושׁלח יהוה אליכם את־כל־עבדיו הנבאים השׁכם ושׁלח ולא שׁמעתם ולא־הטיתם את־אזנכם לשׁמע

Luke 8:41 verse
And, behold , there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue : and he fell down at Jesus ' feet, and besought him that he would come into his house :

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΗΛΨΕΝ ΑΝΗΡ Ω ΟΝΟΜΑ ΙΑΙΡΟς ΚΑΙ ΟΥΤΟς ΑΡΧΩΝ ΤΗς ΣΥΝΑΓΩΓΗς ΥΠΗΡΧΕΝ ΚΑΙ ΠΕΣΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥς ΠΟΔΑς ΙΗΣΟΥ ΠΑΡΕΚΑΛΕΙ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣΕΛΨΕΙΝ ΕΙς ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΑΥΤΟΥ

Joshua 15:35 verse
Jarmuth, and Adullam, Socoh, and Azekah,

ירמות ועדלם שׂוכה ועזקה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting