Search:בּוֹא -> בּוֹא

בּוֹא


ב ּ ו ֹ א hex:#1489;#1468;#1493;#1465;#1488;
Search Google:בּוֹא

Zero אפסDeuteronomy 12:29 verse
When the LORD thy God shall cut off the nations from before thee, whither thou goest to possess them, and thou succeedest them, and dwellest in their land ;

כי־יכרית יהוה אלהיך את־הגוים אשׁר אתה בא־שׁמה לרשׁת אותם מפניך וירשׁת אתם וישׁבת בארצם

2 Kings 18:11 verse
And the king of Assyria did carry away Israel unto Assyria, and put them in Halah and in Habor by the river of Gozan, and in the cities of the Medes :

ויגל מלכ־אשׁור את־ישׂראל אשׁורה וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי

Psalms 112:9 verse
He hath dispersed , he hath given to the poor ; his righteousness endureth for ever ; his horn shall be exalted with honour.

פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד קרנו תרום בכבוד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting