Search:בּוֹא -> בּוֹא

בּוֹא


ב ּ ו ֹ א hex:#1489;#1468;#1493;#1465;#1488;
Search Google:בּוֹא

Zero אפסJudges 7:23 verse
And the men of Israel gathered themselves together out of Naphtali, and out of Asher, and out of all Manasseh, and pursued after the Midianites.

ויצעק אישׁ־ישׂראל מנפתלי ומנ־אשׁר ומנ־כל־מנשׁה וירדפו אחרי מדין

Psalms 108:5 verse
Be thou exalted , O God, above the heavens : and thy glory above all the earth ;

רומה על־שׁמים אלהים ועל כל־הארץ כבודך

Jeremiah 51:14 verse
The LORD of hosts hath sworn by himself, saying, Surely I will fill thee with men, as with caterpillers ; and they shall lift up a shout against thee.

נשׁבע יהוה צבאות בנפשׁו כי אמ־מלאתיך אדם כילק וענו עליך הידד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting