Search:בּוֹא -> בּוֹא

בּוֹא


ב ּ ו ֹ א hex:#1489;#1468;#1493;#1465;#1488;
Search Google:בּוֹא

Zero אפסGenesis 17:14 verse
And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised , that soul shall be cut off from his people ; he hath broken my covenant.

וערל זכר אשׁר לא־ימול את־בשׂר ערלתו ונכרתה הנפשׁ ההוא מעמיה את־בריתי הפר

2 Chronicles 25:20 verse
But Amaziah would not hear ; for it came of God, that he might deliver them into the hand of their enemies, because they sought after the gods of Edom.

ולא־שׁמע אמציהו כי מהאלהים היא למען תתם ביד כי דרשׁו את אלהי אדום

Jeremiah 51:58 verse
Thus saith the LORD of hosts ; The broad walls of Babylon shall be utterly broken , and her high gates shall be burned with fire ; and the people shall labour in vain, and the folk in the fire, and they shall be weary .

כה־אמר יהוה צבאות חמות בבל הרחבה ערער תתערער ושׁעריה הגבהים באשׁ יצתו ויגעו עמים בדי־ריק ולאמים בדי־אשׁ ויעפו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting