Search:בּוֹא -> בּוֹא

בּוֹא


ב ּ ו ֹ א hex:#1489;#1468;#1493;#1465;#1488;
Search Google:בּוֹא

Zero אפסExodus 38:19 verse
And their pillars were four, and their sockets of brass four ; their hooks of silver, and the overlaying of their chapiters and their fillets of silver.

ועמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשׁת וויהם כסף וצפוי ראשׁיהם וחשׁקיהם כסף

Matthew 7:15 verse
Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.

ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΘΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ ΟΙΤΙΝΕς ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟς ΥΜΑς ΕΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΣΩΨΕΝ ΔΕ ΕΙΣΙΝ ΛΥΚΟΙ ΑΡΠΑΓΕς

2 Samuel 21:22 verse
These four were born to the giant in Gath, and fell by the hand of David, and by the hand of his servants.

את־ארבעת אלה ילדו להרפה בגת ויפלו ביד־דוד וביד עבדיו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting