Search:ו -> ו

ו


ו hex:#1493;
Search Google:ו

Zero אפסRevelation 21:20 verse
The fifth, sardonyx ; the sixth, sardius ; the seventh, chrysolite ; the eighth, beryl ; the ninth, a topaz ; the tenth, a chrysoprasus ; the eleventh, a jacinth ; the twelfth, an amethyst.

Ο ΠΕΜΠΤΟς ΣΑΡΔΟΝΥΞ Ο ΕΚΤΟς ΣΑΡΔΙΟΝ Ο ΕΒΔΟΜΟς ΧΡΥΣΟΛΙΨΟς Ο ΟΓΔΟΟς ΒΗΡΥΛΛΟς Ο ΕΝΑΤΟς ΤΟΠΑΖΙΟΝ Ο ΔΕΚΑΤΟς ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΟς Ο ΕΝΔΕΚΑΤΟς ΥΑΚΙΝΨΟς Ο ΔΩΔΕΚΑΤΟς ΑΜΕΨΥΣΤΟς

Acts 5:9 verse
Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord ? behold , the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out .

Ο ΔΕ ΠΕΤΡΟς ΠΡΟς ΑΥΤΗΝ ΤΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΦΩΝΗΨΗ ΥΜΙΝ ΠΕΙΡΑΣΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΙΔΟΥ ΟΙ ΠΟΔΕς ΤΩΝ ΨΑΘΑΝΤΩΝ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΣΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΨΥΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΣΟΥΣΙΝ ΣΕ

Isaiah 57:16 verse
For I will not contend for ever, neither will I be always wroth : for the spirit should fail before me, and the souls which I have made .

כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי־רוח מלפני יעטוף ונשׁמות אני עשׂיתי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting