Search:ו -> ו

ו


ו hex:#1493;
Search Google:ו

Zero אפס1 Kings 8:51 verse
For they be thy people, and thine inheritance, which thou broughtest forth out of Egypt, from the midst of the furnace of iron :

כי־עמך ונחלתך הם אשׁר הוצאת ממצרים מתוך כור הברזל

Jeremiah 2:36 verse
Why gaddest thou about so much to change thy way ? thou also shalt be ashamed of Egypt, as thou wast ashamed of Assyria.

מה־תזלי מאד לשׁנות את־דרכך גם ממצרים תבושׁי כאשׁר־בשׁת מאשׁור

Jeremiah 19:6 verse
Therefore, behold, the days come , saith the LORD, that this place shall no more be called Tophet, nor The valley of the son of Hinnom, but The valley of slaughter.

לכן הנה־ימים באים נאמ־יהוה ולא־יקרא למקום הזה עוד התפת וגיא בנ־הנם כי אמ־גיא ההרגה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting