Search:ו -> ו

ו


ו hex:#1493;
Search Google:ו

Zero אפסSong of Solomon 4:8 verse
Come with me from Lebanon, my spouse, with me from Lebanon : look from the top of Amana, from the top of Shenir and Hermon, from the lions ' dens, from the mountains of the leopards.

אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשׁורי מראשׁ אמנה מראשׁ שׂניר וחרמון ממענות אריות מהררי נמרים

Nehemiah 7:72 verse
And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests ' garments.

ואשׁר נתנו שׁארית העם זהב דרכמונים שׁתי רבוא וכסף מנים אלפים וכתנת כהנים שׁשׁים ושׁבעה

Deuteronomy 9:6 verse
Understand therefore, that the LORD thy God giveth thee not this good land to possess it for thy righteousness ; for thou art a stiffnecked people.

וידעת כי לא בצדקתך יהוה אלהיך נתן לך את־הארץ הטובה הזאת לרשׁתה כי עמ־קשׁה־ערף אתה

footer