Search:ו -> ו

ו


ו hex:#1493;
Search Google:ו

Zero אפס2 Thessalonians 3:18 verse
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.

Η ΧΑΡΙς ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ

1 Samuel 14:37 verse
And Saul asked counsel of God, Shall I go down after the Philistines ? wilt thou deliver them into the hand of Israel ? But he answered him not that day.

וישׁאל שׁאול באלהים הארד אחרי פלשׁתים התתנם ביד ישׂראל ולא ענהו ביום ההוא

Exodus 12:39 verse
And they baked unleavened cakes of the dough which they brought forth out of Egypt, for it was not leavened ; because they were thrust out of Egypt, and could not tarry , neither had they prepared for themselves any victual.

ויאפו את־הבצק אשׁר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי־גרשׁו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגמ־צדה לא־עשׂו להם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting