Search:ו -> ו

ו


ו hex:#1493;
Search Google:ו

Zero אפסMatthew 20:18 verse
Behold , we go up to Jerusalem ; and the Son of man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death,

ΙΔΟΥ ΑΝΑΒΑΙΝΟΜΕΝ ΕΙς ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΙ Ο ΥΙΟς ΤΟΥ ΑΝΨΡΩΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΨΗΣΕΤΑΙ ΤΟΙς ΑΡΧΙΕΡΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΝ ΨΑΝΑΤΩ

Matthew 22:41 verse
While the Pharisees were gathered together , Jesus asked them,

ΣΥΝΗΓΜΕΝΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΠΗΡΩΤΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥς Ο ΙΗΣΟΥς

Numbers 22:32 verse
And the angel of the LORD said unto him, Wherefore hast thou smitten thine ass these three times ? behold, I went out to withstand thee, because thy way is perverse before me:

ויאמר אליו מלאך יהוה על־מה הכית את־אתנך זה שׁלושׁ רגלים הנה אנכי יצאתי לשׂטן כי־ירט הדרך לנגדי

footer