Search:יָלַךְ -> יָלַךְ

יָלַךְ


י ָ ל ַ ך ְ hex:#1497;#1464;#1500;#1463;#1498;#1456;
Search Google:יָלַךְ

Zero אפסJohn 15:14 verse
Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you.

ΥΜΕΙς ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΕΣΤΕ ΕΑΝ ΠΟΙΗΤΕ Ο ΕΓΩ ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ ΥΜΙΝ

Psalms 39:6 verse
Surely every man walketh in a vain shew : surely they are disquieted in vain : he heapeth up riches, and knoweth not who shall gather them.

אכ־בצלם יתהלכ־אישׁ אכ־הבל יהמיון יצבר ולא־ידע מי־אספם

Jeremiah 12:5 verse
If thou hast run with the footmen, and they have wearied thee, then how canst thou contend with horses ? and if in the land of peace, wherein thou trustedst , they wearied thee, then how wilt thou do in the swelling of Jordan ?

כי את־רגלים רצתה וילאוך ואיך תתחרה את־הסוסים ובארץ שׁלום אתה בוטח ואיך תעשׂה בגאון הירדן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting