Search:יָלַךְ -> יָלַךְ

יָלַךְ


י ָ ל ַ ך ְ hex:#1497;#1464;#1500;#1463;#1498;#1456;
Search Google:יָלַךְ

Zero אפסPsalms 119:128 verse
Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right ; and I hate every false way.

על־כן כל־פקודי כל ישׁרתי כל־ארח שׁקר שׂנאתי

Genesis 26:26 verse
Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath one of his friends, and Phichol the chief captain of his army.

ואבימלך הלך אליו מגרר ואחזת מרעהו ופיכל שׂר־צבאו

Isaiah 31:2 verse
Yet he also is wise, and will bring evil, and will not call back his words : but will arise against the house of the evildoers , and against the help of them that work iniquity.

וגמ־הוא חכם ויבא רע ואת־דבריו לא הסיר וקם על־בית מרעים ועל־עזרת פעלי און

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting