Search:יָרַד -> יָרַד

יָרַד


י ָ ר ַ ד hex:#1497;#1464;#1512;#1463;#1491;
Search Google:יָרַד

Zero אפסSong of Solomon 3:5 verse
I charge you, O ye daughters of Jerusalem, by the roes, and by the hinds of the field, that ye stir not up , nor awake my love, till he please .

השׁבעתי אתכם בנות ירושׁלם בצבאות או באילות השׂדה אמ־תעירו ואמ־תעוררו את־האהבה עד שׁתחפץ

Galatians 7:14 verse
But God forbid that I should glory , save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world

δέ μή γίνομαι ἐμοί καυχάομαι εἰ μή ἐν σταυρός ἡμῶν κύριος ἰησοῦς χριστός διά ὅς κόσμος σταυρόω ἐμοί κἀγώ

1 Chronicles 17:20 verse
O LORD, there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.

יהוה אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשׁר־שׁמענו באזנינו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting