5585

5585 -סָעִיף -ca`iyph -saw-eef'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

סָעִיף
סָעִיף

number - 5585
orig_word - סָעִיף
word_orig - from (05586)
translit - ca`iyph
tdnt - TWOT - 1527a
phonetic - saw-eef'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «05586»; a fissure (of rocks); also a bough (as subdivided):--(outmost) branch, clift, top.
IPD_def -
 1. cleft, branch
  1. cleft (of a crag)
  2. branches, boughs

English -
letter - s
data - {"def":{"short":"a fissure (of rocks); also a bough (as subdivided)","long":["cleft, branch",["cleft (of a crag)","branches, boughs"]]},"deriv":"from H5586","pronun":{"ipa":"sɔːˈʕɪi̯p","ipa_mod":"sɑːˈʕiːf","sbl":"sāʿîp","dic":"saw-EEP","dic_mod":"sa-EEF"}}
usages - (outmost) branch, clift, top
**************
id - 5935
strongs - 5585
base_word - סָעִיף
data - {"def":{"short":"a fissure (of rocks); also a bough (as subdivided)","long":["cleft, branch",["cleft (of a crag)","branches, boughs"]]},"deriv":"from H5586","pronun":{"ipa":"sɔːˈʕɪi̯p","ipa_mod":"sɑːˈʕiːf","sbl":"sāʿîp","dic":"saw-EEP","dic_mod":"sa-EEF"}}
usage - (outmost) branch, clift, top
part_of_speech - n-m
Strong's Search

סָעִיף
סָעִיף

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:5585

strongscsv:סָעִיף
ס ָ ע ִ י ף
s
[" s c "]
[" s c "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
iy
[" y "]
[" y r "]
p
#1505;#1464;#1506;#1460;#1497;#1507;
u+05e1u+05b8u+05e2u+05b4u+05d9u+05e3

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:סָעִיף
ס ָ ע ִ י ף
s
[" s c "]
[" s c "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
iy
[" y "]
[" y r "]
p
#1505;#1464;#1506;#1460;#1497;#1507;
u+05e1u+05b8u+05e2u+05b4u+05d9u+05e3

Search:סָעִיף -> סָעִיף

סָעִיף


 1. [ס]
  [ס] [" s c "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 4. [ִ]
  [ִ] ִ i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 5. [י]
  [י] [" y "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 6. [ף]
  [ף] ף p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
סָעִיף ~= /saʻiyp/
Search Google:סָעִיף

Search:5585 -> 5585

5585


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 4. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
5585 ~= /5585/ numwd: Five Thousand Five Hundred Eighty-five - חמישה אלפים חמש-מאות שמונים וחמישה
Search Google:5585footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting