Search:כָּבֵד -> כָּבֵד

כָּבֵד


כ ּ ָ ב ֵ ד hex:#1499;#1468;#1464;#1489;#1461;#1491;
Search Google:כָּבֵד

Zero אפסGenesis 43:15 verse
And the men took that present, and they took double money in their hand, and Benjamin ; and rose up , and went down to Egypt, and stood before Joseph.

ויקחו האנשׁים את־המנחה הזאת ומשׁנה־כסף לקחו בידם ואת־בנימן ויקמו וירדו מצרים ויעמדו לפני יוסף

Isaiah 21:1 verse
The burden of the desert of the sea. As whirlwinds in the south pass through; so it cometh from the desert, from a terrible land.

משׂא מדבר־ים כסופות בנגב לחלף ממדבר בא מארץ נוראה

Ephesians 1:10 verse
That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth ; even in him :

ΕΙς ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟς ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΑΣΨΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ ΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙς ΟΥΡΑΝΟΙς ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙ ΤΗς ΓΗς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting