8210

8210 -שָׁפַךְ -shaphak -shaw-fak'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

שָׁפַךְ
שָׁפַךְ

number - 8210
orig_word - שָׁפַךְ
word_orig - a primitive root
translit - shaphak
tdnt - TWOT - 2444
phonetic - shaw-fak'
part_of_speech - Verb
st_def - a primitive root; to spill forth (blood, a libation, liquid metal; or even a solid, i.e. to mound up); also (figuratively) to expend (life, soul, complaint, money, etc.); intensively, to sprawl out:--cast (up), gush out, pour (out), shed(-der, out), slip.
IPD_def -
 1. to pour, pour out, spill
  1. (Qal)
   1. to pour, pour out
   2. to shed (blood)
   3. to pour out (anger or heart) (fig)
  2. (Niphal) to be poured out, be shed
  3. (Pual) to be poured out, be shed
  4. (Hithpael)
   1. to be poured out
   2. to pour out oneself

English -
letter - s
data - {"def":{"short":"to spill forth (blood, a libation, liquid metal; or even a solid, i.e., to mound up); also (figuratively) to expend (life, soul, complaint, money, etc.); intensively, to sprawl out","long":["to pour, pour out, spill",["(Qal)",["to pour, pour out","to shed (blood)","to pour out (anger or heart) (figuratively)"],"(Niphal) to be poured out, be shed","(Pual) to be poured out, be shed","(Hithpael)",["to be poured out","to pour out oneself"]]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"ʃɔːˈpɑk","ipa_mod":"ʃɑːˈfɑχ","sbl":"šāpak","dic":"shaw-PAHK","dic_mod":"sha-FAHK"}}
usages - cast (up), gush out, pour (out), shed(-der) (out), slip
**************
id - 8803
strongs - 8210
base_word - שָׁפַךְ
data - {"def":{"short":"to spill forth (blood, a libation, liquid metal; or even a solid, i.e., to mound up); also (figuratively) to expend (life, soul, complaint, money, etc.); intensively, to sprawl out","long":["to pour, pour out, spill",["(Qal)",["to pour, pour out","to shed (blood)","to pour out (anger or heart) (figuratively)"],"(Niphal) to be poured out, be shed","(Pual) to be poured out, be shed","(Hithpael)",["to be poured out","to pour out oneself"]]]},"deriv":"a primitive root","pronun":{"ipa":"ʃɔːˈpɑk","ipa_mod":"ʃɑːˈfɑχ","sbl":"šāpak","dic":"shaw-PAHK","dic_mod":"sha-FAHK"}}
usage - cast (up), gush out, pour (out), shed(-der) (out), slip
part_of_speech - v
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:8210

strongscsv:שָׁפַךְ
ש ׁ ָ פ ַ ך ְ
s
[" s "]
[" s "]
ap
[" p "]
[" p "]
ake
#1513;#1473;#1464;#1508;#1463;#1498;#1456;
u+05e9u+05c1u+05b8u+05e4u+05b7u+05dau+05b0

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:שָׁפַךְ
ש ׁ ָ פ ַ ך ְ
s
[" s "]
[" s "]
ap
[" p "]
[" p "]
ake
#1513;#1473;#1464;#1508;#1463;#1498;#1456;
u+05e9u+05c1u+05b8u+05e4u+05b7u+05dau+05b0

Search:שָׁפַךְ -> שָׁפַךְ

שָׁפַךְ


 1. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [ׁ]
  [ׁ] ׁ
  ׁ
  #1473;
  u+05c1
 3. [ָ]
  [ָ] ָ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [פ]
  [פ] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 5. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ך]
  [ך] ך k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 7. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
שָׁפַךְ ~= /sapake/
Search Google:שָׁפַךְ

Search:8210 -> 8210

8210


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [1]
  [1] numwd: One - אחד
8210 ~= /8210/ numwd: Eight Thousand Two Hundred Ten - שמונה אלפים שני-מאות עשר
Search Google:8210footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting