Search:מֲלְאָךְ -> מֲלְאָךְ

מֲלְאָךְ


מ ֲ ל ְ א ָ ך ְ hex:#1502;#1458;#1500;#1456;#1488;#1464;#1498;#1456;
Search Google:מֲלְאָךְ

Zero אפסLeviticus 14:57 verse
To teach when it is unclean, and when it is clean : this is the law of leprosy.

להורת ביום הטמא וביום הטהר זאת תורת הצרעת

2 Chronicles 31:10 verse
And Azariah the chief priest of the house of Zadok answered him, and said , Since the people began to bring the offerings into the house of the LORD, we have had enough to eat , and have left plenty : for the LORD hath blessed his people ; and that which is left is this great store.

ויאמר אליו עזריהו הכהן הראשׁ לבית צדוק ויאמר מהחל התרומה לביא בית־יהוה אכול ושׂבוע והותר עד־לרוב כי יהוה ברך את־עמו והנותר את־ההמון הזה

Matthew 16:15 verse
He saith unto them, But whom say ye that I am ?

ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙς ΥΜΕΙς ΔΕ ΤΙΝΑ ΜΕ ΛΕΓΕΤΕ ΕΙΝΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting