Search:מֲלְאָךְ -> מֲלְאָךְ

מֲלְאָךְ


מ ֲ ל ְ א ָ ך ְ hex:#1502;#1458;#1500;#1456;#1488;#1464;#1498;#1456;
Search Google:מֲלְאָךְ

Zero אפס



John 6:47 verse
Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life.

ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ Ο ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΕΧΕΙ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

1 Corinthians 12:18 verse
But now hath God set the members every one of them in the body, as it hath pleased him .

ΝΥΝ ΔΕ Ο ΨΕΟς ΕΨΕΤΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΝ ΕΚΑΣΤΟΝ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΚΑΨΩς ΗΨΕΛΗΣΕΝ

Genesis 50:1 verse
And Joseph fell upon his father's face, and wept upon him, and kissed him.

ויפל יוסף על־פני אביו ויבך עליו וישׁק־לו





footer



Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting