Search:קָדַשׁ -> קָדַשׁ

קָדַשׁ


ק ָ ד ַ ש ׁ hex:#1511;#1464;#1491;#1463;#1513;#1473;
Search Google:קָדַשׁ

Zero אפסJudges 16:8 verse
Then the lords of the Philistines brought up to her seven green withs which had not been dried , and she bound him with them.

ויעלו־לה סרני פלשׁתים שׁבעה יתרים לחים אשׁר לא־חרבו ותאסרהו בהם

Luke 24:43 verse
And he took it, and did eat before them.

ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΥΤΩΝ ΕΦΑΓΕΝ

Numbers 29:9 verse
And their meat offering shall be of flour mingled with oil, three tenth deals to a bullock, and two tenth deals to one ram,

ומנחתם סלת בלולה בשׁמן שׁלשׁה עשׂרנים לפר שׁני עשׂרנים לאיל האחד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting