Search:שֵׁשׁ -> שֵׁשׁ

שֵׁשׁ


ש ׁ ֵ ש ׁ hex:#1513;#1473;#1461;#1513;#1473;
Search Google:שֵׁשׁ

Zero אפסGenesis 18:19 verse
For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the LORD, to do justice and judgment ; that the LORD may bring upon Abraham that which he hath spoken of him.

כי ידעתיו למען אשׁר יצוה את־בניו ואת־ביתו אחריו ושׁמרו דרך יהוה לעשׂות צדקה ומשׁפט למען הביא יהוה על־אברהם את אשׁר־דבר עליו

Ephesians 4:12 verse
For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ :

ΠΡΟς ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙς ΕΡΓΟΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑς ΕΙς ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

2 Samuel 11:7 verse
And when Uriah was come unto him, David demanded of him how Joab did, and how the people did, and how the war prospered.

ויבא אוריה אליו וישׁאל דוד לשׁלום יואב ולשׁלום העם ולשׁלום המלחמה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting