Search:שֵׁשׁ -> שֵׁשׁ

שֵׁשׁ


ש ׁ ֵ ש ׁ hex:#1513;#1473;#1461;#1513;#1473;
Search Google:שֵׁשׁ

Zero אפסMicah 1:11 verse
Pass ye away , thou inhabitant of Saphir, having thy shame naked : the inhabitant of Zaanan came not forth in the mourning of Bethezel ; he shall receive of you his standing.

עברי לכם יושׁבת שׁפיר עריה־בשׁת לא יצאה יושׁבת צאנן מספד בית האצל יקח מכם עמדתו

Ezekiel 2:6 verse
And thou, son of man, be not afraid of them, neither be afraid of their words, though briers and thorns be with thee, and thou dost dwell among scorpions : be not afraid of their words, nor be dismayed at their looks, though they be a rebellious house.

ואתה בנ־אדם אל־תירא מהם ומדבריהם אל־תירא כי סרבים וסלונים אותך ואל־עקרבים אתה יושׁב מדבריהם אל־תירא ומפניהם אל־תחת כי בית מרי המה

Matthew 11:26 verse
Even so, Father : for so it seemed good in thy sight.

ΝΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΟΤΙ ΟΥΤΩς ΕΥΔΟΚΙΑ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΜΠΡΟΣΨΕΝ ΣΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting