2885

2885 -טַבַּעַת -tabba`ath -tab-bah'-ath
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

טַבַּעַת
טַבַּעַת

number - 2885
orig_word - טַבַּעַת
word_orig - from (02883)
translit - tabba`ath
tdnt - TWOT - 789a
phonetic - tab-bah'-ath
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «02883»; properly, a seal (as sunk into the wax), i.e. signet (for sealing); hence (generally) a ring of any kind:--ring.
IPD_def -
 1. ring, signet, signet ring
  1. signet ring (as symbol of authority)
  2. ring (as ornament)

English -
letter - t
data - {"def":{"short":"properly, a seal (as sunk into the wax), i.e., signet (for sealing); hence (generally) a ring of any kind","long":["ring, signet, signet ring",["signet ring (as symbol of authority)","ring (as ornament)"]]},"deriv":"from H2883","pronun":{"ipa":"t̪’ɑbːɑˈʕɑt̪","ipa_mod":"tɑ.bɑˈʕɑt","sbl":"ṭabbaʿat","dic":"tahb-ba-AT","dic_mod":"ta-ba-AT"}}
usages - ring
**************
id - 3058
strongs - 2885
base_word - טַבַּעַת
data - {"def":{"short":"properly, a seal (as sunk into the wax), i.e., signet (for sealing); hence (generally) a ring of any kind","long":["ring, signet, signet ring",["signet ring (as symbol of authority)","ring (as ornament)"]]},"deriv":"from H2883","pronun":{"ipa":"t̪’ɑbːɑˈʕɑt̪","ipa_mod":"tɑ.bɑˈʕɑt","sbl":"ṭabbaʿat","dic":"tahb-ba-AT","dic_mod":"ta-ba-AT"}}
usage - ring
part_of_speech - n-m
Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:2885

strongscsv:טַבַּעַת
ט ַ ב ּ ַ ע ַ ת
t
[" t "]
[" t "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
at
[" t "]
[" t "]
#1496;#1463;#1489;#1468;#1463;#1506;#1463;#1514;
u+05d8u+05b7u+05d1u+05bcu+05b7u+05e2u+05b7u+05ea

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:טַבַּעַת
ט ַ ב ּ ַ ע ַ ת
t
[" t "]
[" t "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
aʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
at
[" t "]
[" t "]
#1496;#1463;#1489;#1468;#1463;#1506;#1463;#1514;
u+05d8u+05b7u+05d1u+05bcu+05b7u+05e2u+05b7u+05ea

Search:טַבַּעַת -> טַבַּעַת

טַבַּעַת


 1. [ט]
  [ט] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 2. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 4. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 5. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 7. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 8. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
טַבַּעַת ~= /tabaʻat/
Search Google:טַבַּעַת

Search:2885 -> 2885

2885


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 4. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
2885 ~= /2885/ numwd: Two Thousand Eight Hundred Eighty-five - שניים אלפים שמונה-מאות שמונים וחמישה
Search Google:2885footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting