Search:שָׁבַע -> שָׁבַע

שָׁבַע


ש ׁ ָ ב ַ ע hex:#1513;#1473;#1464;#1489;#1463;#1506;
Search Google:שָׁבַע

Zero אפסIsaiah 42:21 verse
The LORD is well pleased for his righteousness ' sake; he will magnify the law, and make it honourable .

יהוה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר

1 Kings 8:60 verse
That all the people of the earth may know that the LORD is God, and that there is none else.

למען דעת כל־עמי הארץ כי יהוה הוא האלהים אין עוד

Zephaniah 2:13 verse
And he will stretch out his hand against the north, and destroy Assyria ; and will make Nineveh a desolation, and dry like a wilderness.

ויט ידו על־צפון ויאבד את־אשׁור וישׂם את־נינוה לשׁממה ציה כמדבר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting