Search:שָׁבַע -> שָׁבַע

שָׁבַע


ש ׁ ָ ב ַ ע hex:#1513;#1473;#1464;#1489;#1463;#1506;
Search Google:שָׁבַע

Zero אפסPsalms 111:3 verse
His work is honourable and glorious : and his righteousness endureth for ever.

הוד־והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד

John 6:58 verse
This is that bread which came down from heaven : not as your fathers did eat manna, and are dead : he that eateth of this bread shall live for ever.

ΟΥΤΟς ΕΣΤΙΝ Ο ΑΡΤΟς Ο ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΤΑΒΑς ΟΥ ΚΑΨΩς ΕΦΑΓΟΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕς ΚΑΙ ΑΠΕΨΑΝΟΝ Ο ΤΡΩΓΩΝ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΖΗΣΕΙ ΕΙς ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ

Genesis 37:26 verse
And Judah said unto his brethren, What profit is it if we slay our brother, and conceal his blood ?

ויאמר יהודה אל־אחיו מה־בצע כי נהרג את־אחינו וכסינו את־דמו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting