Search:שָׁבַע -> שָׁבַע

שָׁבַע


ש ׁ ָ ב ַ ע hex:#1513;#1473;#1464;#1489;#1463;#1506;
Search Google:שָׁבַע

Zero אפסZephaniah 1:6 verse
And them that are turned back from the LORD ; and those that have not sought the LORD, nor enquired for him.

ואת־הנסוגים מאחרי יהוה ואשׁר לא־בקשׁו את־יהוה ולא דרשׁהו

Mark 12:17 verse
And Jesus answering said unto them, Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marvelled at him.

Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥς ΕΙΠΕΝ ΤΑ ΚΑΙΣΑΡΟς ΑΠΟΔΟΤΕ ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΤΩ ΨΕΩ ΚΑΙ ΕΞΕΨΑΥΜΑΖΟΝ ΕΠ ΑΥΤΩ

Jeremiah 36:32 verse
Then took Jeremiah another roll, and gave it to Baruch the scribe , the son of Neriah ; who wrote therein from the mouth of Jeremiah all the words of the book which Jehoiakim king of Judah had burned in the fire : and there were added besides unto them many like words.

וירמיהו לקח מגלה אחרת ויתנה אל־ברוך בנ־נריהו הספר ויכתב עליה מפי ירמיהו את כל־דברי הספר אשׁר שׂרף יהויקים מלכ־יהודה באשׁ ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting