Search:εγενετο -> ΕΓΕΝΕΤΟ

εγενετο


ε γ ε ν ε τ ο hex:#949;#947;#949;#957;#949;#964;#959;
Search Google:εγενετο

Zero אפסMatthew 5:10 verse
Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake : for theirs is the kingdom of heaven.

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΔΕΔΙΩΓΜΕΝΟΙ ΕΝΕΚΕΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗς ΟΤΙ ΑΥΤΩΝ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

Numbers 3:27 verse
And of Kohath was the family of the Amramites, and the family of the Izeharites, and the family of the Hebronites, and the family of the Uzzielites : these are the families of the Kohathites.

ולקהת משׁפחת העמרמי ומשׁפחת היצהרי ומשׁפחת החברני ומשׁפחת העזיאלי אלה הם משׁפחת הקהתי

Matthew 17:19 verse
Then came the disciples to Jesus apart , and said , Why could not we cast him out ?

ΤΟΤΕ ΠΡΟΣΕΛΨΟΝΤΕς ΟΙ ΜΑΨΗΤΑΙ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΕΙΠΟΝ ΔΙΑ ΤΙ ΗΜΕΙς ΟΥΚ ΗΔΥΝΗΨΗΜΕΝ ΕΚΒΑΛΕΙΝ ΑΥΤΟ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting