Search:εγενετο -> ΕΓΕΝΕΤΟ

εγενετο


ε γ ε ν ε τ ο hex:#949;#947;#949;#957;#949;#964;#959;
Search Google:εγενετο

Zero אפס1 Chronicles 3:9 verse
These were all the sons of David, beside the sons of the concubines, and Tamar their sister.

כל בני דויד מלבד בני־פילגשׁים ותמר אחותם

Exodus 40:11 verse
And thou shalt anoint the laver and his foot, and sanctify it.

ומשׁחת את־הכיר ואת־כנו וקדשׁת אתו

Mark 9:23 verse
Jesus said unto him, If thou canst believe , all things are possible to him that believeth .

Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥς ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΤΟ ΕΙ ΔΥΝΗ ΠΑΝΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΤΩ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting