Search:εγενετο -> ΕΓΕΝΕΤΟ

εγενετο


ε γ ε ν ε τ ο hex:#949;#947;#949;#957;#949;#964;#959;
Search Google:εγενετο

Zero אפסLuke 9:16 verse
Then he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed them, and brake , and gave to the disciples to set before the multitude.

ΛΑΒΩΝ ΔΕ ΤΟΥς ΠΕΝΤΕ ΑΡΤΟΥς ΚΑΙ ΤΟΥς ΔΥΟ ΙΧΨΥΑς ΑΝΑΒΛΕΘΑς ΕΙς ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΕΥΛΟΓΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥς ΚΑΙ ΚΑΤΕΚΛΑΣΕΝ ΚΑΙ ΕΔΙΔΟΥ ΤΟΙς ΜΑΨΗΤΑΙς ΠΑΡΑΨΕΙΝΑΙ ΤΩ ΟΧΛΩ

Leviticus 10:19 verse
And Aaron said unto Moses, Behold, this day have they offered their sin offering and their burnt offering before the LORD ; and such things have befallen me: and if I had eaten the sin offering to day, should it have been accepted in the sight of the LORD ?

וידבר אהרן אל־משׁה הן היום הקריבו את־חטאתם ואת־עלתם לפני יהוה ותקראנה אתי כאלה ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני יהוה

2 Corinthians 6:13 verse
Now for a recompence in the same, be ye also enlarged .

ΤΗΝ ΔΕ ΑΥΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΣΨΙΑΝ Ως ΤΕΚΝΟΙς ΛΕΓΩ ΠΛΑΤΥΝΨΗΤΕ ΚΑΙ ΥΜΕΙς

footer