Search:εγενετο -> ΕΓΕΝΕΤΟ

εγενετο


ε γ ε ν ε τ ο hex:#949;#947;#949;#957;#949;#964;#959;
Search Google:εγενετο

Zero אפסMatthew 5:7 verse
Blessed are the merciful : for they shall obtain mercy .

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΕΛΕΗΜΟΝΕς ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΛΕΗΨΗΣΟΝΤΑΙ

Ezekiel 29:2 verse
Son of man, set thy face against Pharaoh king of Egypt, and prophesy against him, and against all Egypt :

בנ־אדם שׂים פניך על־פרעה מלך מצרים והנבא עליו ועל־מצרים כלה

Psalms 108:13 verse
Through God we shall do valiantly : for he it is that shall tread down our enemies.

באלהים נעשׂה־חיל והוא יבוס צרינו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting