Search:εσται -> ΕΣΤΑΙ

εσται


ε σ τ α ι hex:#949;#963;#964;#945;#953;
Search Google:εσται

Zero אפסMark 12:24 verse
And Jesus answering said unto them, Do ye not therefore err , because ye know not the scriptures, neither the power of God ?

ΕΦΗ ΑΥΤΟΙς Ο ΙΗΣΟΥς ΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΛΑΝΑΣΨΕ ΜΗ ΕΙΔΟΤΕς ΤΑς ΓΡΑΦΑς ΜΗΔΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ

Job 9:34 verse
Let him take his rod away from me, and let not his fear terrify me:

יסר מעלי שׁבטו ואמתו אל־תבעתני

Mark 13:16 verse
And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment.

ΚΑΙ Ο ΕΙς ΤΟΝ ΑΓΡΟΝ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΘΑΤΩ ΕΙς ΤΑ ΟΠΙΣΩ ΑΡΑΙ ΤΟ ΙΜΑΤΙΟΝ ΑΥΤΟΥ

footer