Search:εσται -> ΕΣΤΑΙ

εσται


ε σ τ α ι hex:#949;#963;#964;#945;#953;
Search Google:εσται

Zero אפסActs 19:18 verse
And many that believed came , and confessed , and shewed their deeds.

ΠΟΛΛΟΙ ΤΕ ΤΩΝ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΟΤΩΝ ΗΡΧΟΝΤΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕς ΤΑς ΠΡΑΞΕΙς ΑΥΤΩΝ

Acts 22:21 verse
And he said unto me, Depart : for I will send thee far hence unto the Gentiles.

ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟς ΜΕ ΠΟΡΕΥΟΥ ΟΤΙ ΕΓΩ ΕΙς ΕΨΝΗ ΜΑΚΡΑΝ ΕΞΑΠΟΣΤΕΛΩ ΣΕ

Psalms 38:2 verse
For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore .

כי־חציך נחתו בי ותנחת עלי ידך

footer