Search:ουρανου -> ΟΥΡΑΝΟΥ

ουρανου


ο υ ρ α ν ο υ hex:#959;#965;#961;#945;#957;#959;#965;
Search Google:ουρανου

Revelation 3:14 verse
And unto the angel of the church of the Laodiceans write ; These things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God ;

ΚΑΙ ΤΩ ΑΓΓΕΛΩ ΤΗς ΕΝ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑς ΓΡΑΘΟΝ ΤΑΔΕ ΛΕΓΕΙ Ο ΑΜΗΝ Ο ΜΑΡΤΥς Ο ΠΙΣΤΟς ΚΑΙ Ο ΑΛΗΨΙΝΟς Η ΑΡΧΗ ΤΗς ΚΤΙΣΕΩς ΤΟΥ ΨΕΟΥ

Numbers 33:38 verse
And Aaron the priest went up into mount Hor at the commandment of the LORD, and died there, in the fortieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the first day of the fifth month.

ויעל אהרן הכהן אל־הר ההר על־פי יהוה וימת שׁם בשׁנת הארבעים לצאת בני־ישׂראל מארץ מצרים בחדשׁ החמישׁי באחד לחדשׁ

Exodus 14:5 verse
And it was told the king of Egypt that the people fled : and the heart of Pharaoh and of his servants was turned against the people, and they said , Why have we done this, that we have let Israel go from serving us?

ויגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל־העם ויאמרו מה־זאת עשׂינו כי־שׁלחנו את־ישׂראל מעבדנו

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting