Search:χριστου -> ΧΡΙΣΤΟΥ

χριστου


χ ρ ι σ τ ο υ hex:#967;#961;#953;#963;#964;#959;#965;
Search Google:χριστου

Zero אפסDeuteronomy 23:10 verse
If there be among you any man, that is not clean by reason of uncleanness that chanceth him by night, then shall he go abroad out of the camp, he shall not come within the camp :

כי־יהיה בך אישׁ אשׁר לא־יהיה טהור מקרה־לילה ויצא אל־מחוץ למחנה לא יבא אל־תוך המחנה

Nehemiah 12:7 verse
Sallu, Amok, Hilkiah, Jedaiah. These were the chief of the priests and of their brethren in the days of Jeshua.

סלו עמוק חלקיה ידעיה אלה ראשׁי הכהנים ואחיהם בימי ישׁוע

1 Corinthians 7:7 verse
For I would that all men were even as I myself. But every man hath his proper gift of God, one after this manner, and another after that.

ΨΕΛΩ ΔΕ ΠΑΝΤΑς ΑΝΨΡΩΠΟΥς ΕΙΝΑΙ Ως ΚΑΙ ΕΜΑΥΤΟΝ ΑΛΛΑ ΕΚΑΣΤΟς ΙΔΙΟΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΙΣΜΑ ΕΚ ΨΕΟΥ Ο ΜΕΝ ΟΥΤΩς Ο ΔΕ ΟΥΤΩς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting