Search:אֹזֶן -> אֹזֶן

אֹזֶן


א ֹ ז ֶ ן hex:#1488;#1465;#1494;#1462;#1503;
Search Google:אֹזֶן

Zero אפסNahum 3:15 verse
There shall the fire devour thee; the sword shall cut thee off , it shall eat thee up like the cankerworm : make thyself many as the cankerworm, make thyself many as the locusts.

שׁם תאכלך אשׁ תכריתך חרב תאכלך כילק התכבד כילק התכבדי כארבה

Ezekiel 1:23 verse
And under the firmament were their wings straight, the one toward the other : every one had two, which covered on this side, and every one had two, which covered on that side, their bodies.

ותחת הרקיע כנפיהם ישׁרות אשׁה אל־אחותה לאישׁ שׁתים מכסות להנה ולאישׁ שׁתים מכסות להנה את גויתיהם

1 Samuel 27:7 verse
And the time that David dwelt in the country of the Philistines was a full year and four months.

ויהי מספר הימים אשׁר־ישׁב דוד בשׂדה פלשׁתים ימים וארבעה חדשׁים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting