Search:אֹזֶן -> אֹזֶן

אֹזֶן


א ֹ ז ֶ ן hex:#1488;#1465;#1494;#1462;#1503;
Search Google:אֹזֶן

Zero אפסLeviticus 10:1 verse
And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer, and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the LORD, which he commanded them not.

ויקחו בני־אהרן נדב ואביהוא אישׁ מחתתו ויתנו בהן אשׁ וישׂימו עליה קטרת ויקרבו לפני יהוה אשׁ זרה אשׁר לא צוה אתם

Jeremiah 13:15 verse
Hear ye, and give ear ; be not proud : for the LORD hath spoken .

שׁמעו והאזינו אל־תגבהו כי יהוה דבר

Ecclesiastes 10:7 verse
I have seen servants upon horses, and princes walking as servants upon the earth.

ראיתי עבדים על־סוסים ושׂרים הלכים כעבדים על־הארץ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting