Search:גִּבּוֹר -> גִּבּוֹר

גִּבּוֹר


ג ּ ִ ב ּ ו ֹ ר hex:#1490;#1468;#1460;#1489;#1468;#1493;#1465;#1512;
Search Google:גִּבּוֹר

Zero אפסDeuteronomy 2:9 verse
And the LORD said unto me, Distress not the Moabites, neither contend with them in battle : for I will not give thee of their land for a possession ; because I have given Ar unto the children of Lot for a possession.

ויאמר יהוה אלי אל־תצר את־מואב ואל־תתגר בם מלחמה כי לא־אתן לך מארצו ירשׁה כי לבני־לוט נתתי את־ער ירשׁה

1 Kings 13:15 verse
Then he said unto him, Come home with me, and eat bread.

ויאמר אליו לך אתי הביתה ואכל לחם

Psalms 143:4 verse
Therefore is my spirit overwhelmed within me; my heart within me is desolate .

ותתעטף עלי רוחי בתוכי ישׁתומם לבי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting