Search:גָּדוֹל -> גָּדוֹל

גָּדוֹל


ג ּ ָ ד ו ֹ ל hex:#1490;#1468;#1464;#1491;#1493;#1465;#1500;
Search Google:גָּדוֹל

Zero אפסLuke 7:4 verse
And when they came to Jesus, they besought him instantly, saying , That he was worthy for whom he should do this :

ΟΙ ΔΕ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟς ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΠΑΡΕΚΑΛΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΙΩς ΛΕΓΟΝΤΕς ΟΤΙ ΑΞΙΟς ΕΣΤΙΝ Ω ΠΑΡΕΞΗ ΤΟΥΤΟ

Galatians 7:1 verse
Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness ; considering thyself, lest thou also be tempted .1

ΟΥΤΕ ΓΑΡ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΟΥΤΕ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙς

Jeremiah 32:7 verse
Behold, Hanameel the son of Shallum thine uncle shall come unto thee, saying , Buy thee my field that is in Anathoth : for the right of redemption is thine to buy it.

הנה חנמאל בנ־שׁלם דדך בא אליך לאמר קנה לך את־שׂדי אשׁר בענתות כי לך משׁפט הגאלה לקנות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting