Search:גָּדוֹל -> גָּדוֹל

גָּדוֹל


ג ּ ָ ד ו ֹ ל hex:#1490;#1468;#1464;#1491;#1493;#1465;#1500;
Search Google:גָּדוֹל

Zero אפסExodus 36:21 verse
The length of a board was ten cubits, and the breadth of a board one cubit and a half.

עשׂר אמת ארך הקרשׁ ואמה וחצי האמה רחב הקרשׁ האחד

Psalms 29:4 verse
The voice of the LORD is powerful ; the voice of the LORD is full of majesty.

קול־יהוה בכח קול יהוה בהדר

1 Samuel 8:1 verse
And it came to pass, when Samuel was old , that he made his sons judges over Israel.

ויהי כאשׁר זקן שׁמואל וישׂם את־בניו שׁפטים לישׂראל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting