Search:גָּדוֹל -> גָּדוֹל

גָּדוֹל


ג ּ ָ ד ו ֹ ל hex:#1490;#1468;#1464;#1491;#1493;#1465;#1500;
Search Google:גָּדוֹל

Zero אפס2 Samuel 22:28 verse
And the afflicted people thou wilt save : but thine eyes are upon the haughty , that thou mayest bring them down .

ואת־עם עני תושׁיע ועיניך על־רמים תשׁפיל

1 Samuel 22:15 verse
Did I then begin to enquire of God for him? be it far from me : let not the king impute any thing unto his servant, nor to all the house of my father : for thy servant knew nothing of all this, less or more.

היום החלתי לשׁאול־לו באלהים חלילה לי אל־ישׂם המלך בעבדו דבר בכל־בית אבי כי לא־ידע עבדך בכל־זאת דבר קטן או גדול

Ezekiel 27:3 verse
And say unto Tyrus, O thou that art situate at the entry of the sea, which art a merchant of the people for many isles, Thus saith the Lord GOD ; O Tyrus, thou hast said , I am of perfect beauty.

ואמרת לצור הישׁבתי על־מבואת ים רכלת העמים אל־איים רבים כה אמר אדני יהוה צור את אמרת אני כלילת יפי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting