Search:דָבַר -> דָבַר

דָבַר


ד ָ ב ַ ר hex:#1491;#1464;#1489;#1463;#1512;
Search Google:דָבַר

Zero אפס1 Chronicles 7:29 verse
And by the borders of the children of Manasseh, Bethshean and her towns, Taanach and her towns, Megiddo and her towns, Dor and her towns. In these dwelt the children of Joseph the son of Israel.

ועל־ידי בני־מנשׁה בית־שׁאן ובנתיה תענך ובנתיה מגדו ובנותיה דור ובנותיה באלה ישׁבו בני יוסף בנ־ישׂראל

Proverbs 24:10 verse
If thou faint in the day of adversity, thy strength is small.

התרפית ביום צרה צר כחכה

Jeremiah 33:3 verse
Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things , which thou knowest not.

קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting