Search:כֶּסֶף -> כֶּסֶף

כֶּסֶף


כ ּ ֶ ס ֶ ף hex:#1499;#1468;#1462;#1505;#1462;#1507;
Search Google:כֶּסֶף

Zero אפסPsalms 91:10 verse
There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.

לא־תאנה אליך רעה ונגע לא־יקרב באהלך

Leviticus 26:2 verse
Ye shall keep my sabbaths, and reverence my sanctuary : I am the LORD.

את־שׁבתתי תשׁמרו ומקדשׁי תיראו אני יהוה

Song of Solomon 3:3 verse
The watchmen that go about the city found me: to whom I said, Saw ye him whom my soul loveth ?

מצאוני השׁמרים הסבבים בעיר את שׁאהבה נפשׁי ראיתם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting