Search:כֶּסֶף -> כֶּסֶף

כֶּסֶף


כ ּ ֶ ס ֶ ף hex:#1499;#1468;#1462;#1505;#1462;#1507;
Search Google:כֶּסֶף

Zero אפסJoshua 8:2 verse
And thou shalt do to Ai and her king as thou didst unto Jericho and her king : only the spoil thereof, and the cattle thereof, shall ye take for a prey unto yourselves: lay thee an ambush for the city behind it.

ועשׂית לעי ולמלכה כאשׁר עשׂית ליריחו ולמלכה רק־שׁללה ובהמתה תבזו לכם שׂימ־לך ארב לעיר מאחריה

Proverbs 10:8 verse
The wise in heart will receive commandments : but a prating fool shall fall .

חכמ־לב יקח מצות ואויל שׂפתים ילבט

Jonah 1:4 verse
But the LORD sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken .

ויהוה הטיל רוח־גדולה אל־הים ויהי סער־גדול בים והאניה חשׁבה להשׁבר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting