Search:מֶלֶךְ -> מֶלֶךְ

מֶלֶךְ


מ ֶ ל ֶ ך ְ hex:#1502;#1462;#1500;#1462;#1498;#1456;
Search Google:מֶלֶךְ

Zero אפס2 Chronicles 23:10 verse
And he set all the people, every man having his weapon in his hand, from the right side of the temple to the left side of the temple, along by the altar and the temple, by the king round about.

ויעמד את־כל־העם ואישׁ שׁלחו בידו מכתף הבית הימנית עד־כתף הבית השׂמאלית למזבח ולבית על־המלך סביב

Matthew 25:22 verse
He also that had received two talents came and said , Lord, thou deliveredst unto me two talents : behold, I have gained two other talents beside them.

ΠΡΟΣΕΛΨΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΑ ΔΥΟ ΤΑΛΑΝΤΑ ΕΙΠΕΝ ΚΥΡΙΕ ΔΥΟ ΤΑΛΑΝΤΑ ΜΟΙ ΠΑΡΕΔΩΚΑς ΙΔΕ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΤΑΛΑΝΤΑ ΕΚΕΡΔΗΣΑ

Jeremiah 46:26 verse
And I will deliver them into the hand of those that seek their lives, and into the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon, and into the hand of his servants : and afterward it shall be inhabited , as in the days of old, saith the LORD.

ונתתים ביד מבקשׁי נפשׁם וביד נבוכדראצר מלכ־בבל וביד־עבדיו ואחרי־כן תשׁכן כימי־קדם נאמ־יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting