Search:מֶלֶךְ -> מֶלֶךְ

מֶלֶךְ


מ ֶ ל ֶ ך ְ hex:#1502;#1462;#1500;#1462;#1498;#1456;
Search Google:מֶלֶךְ

Zero אפסJeremiah 25:37 verse
And the peaceable habitations are cut down because of the fierce anger of the LORD.

ונדמו נאות השׁלום מפני חרון אפ־יהוה

2 Samuel 7:4 verse
And it came to pass that night, that the word of the LORD came unto Nathan, saying ,

ויהי בלילה ההוא ויהי דבר־יהוה אל־נתן לאמר

Exodus 12:21 verse
Then Moses called for all the elders of Israel, and said unto them, Draw out and take you a lamb according to your families, and kill the passover.

ויקרא משׁה לכל־זקני ישׂראל ויאמר אלהם משׁכו וקחו לכם צאן למשׁפחתיכם ושׁחטו הפסח

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting