Search:נְאָקָה -> נְאָקָה

נְאָקָה


נ ְ א ָ ק ָ ה hex:#1504;#1456;#1488;#1464;#1511;#1464;#1492;
Search Google:נְאָקָה

Zero אפסRevelation 14:7 verse
Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him ; for the hour of his judgment is come : and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.

ΛΕΓΩΝ ΕΝ ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΒΗΨΗΤΕ ΤΟΝ ΨΕΟΝ ΚΑΙ ΔΟΤΕ ΑΥΤΩ ΔΟΞΑΝ ΟΤΙ ΗΛΨΕΝ Η ΩΡΑ ΤΗς ΚΡΙΣΕΩς ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΑΤΕ ΤΩ ΠΟΙΗΣΑΝΤΙ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΑΙ ΨΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ ΠΗΓΑς ΥΔΑΤΩΝ

Psalms 119:63 verse
I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts.

חבר אני לכל־אשׁר יראוך ולשׁמרי פקודיך

Matthew 24:2 verse
And Jesus said unto them, See ye not all these things ? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down .

Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΨΕΙς ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙς ΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΥ ΜΗ ΑΦΕΨΗ ΩΔΕ ΛΙΨΟς ΕΠΙ ΛΙΨΟΝ Ος ΟΥ ΚΑΤΑΛΥΨΗΣΕΤΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting