Search:נְאָקָה -> נְאָקָה

נְאָקָה


נ ְ א ָ ק ָ ה hex:#1504;#1456;#1488;#1464;#1511;#1464;#1492;
Search Google:נְאָקָה

Zero אפסGenesis 1:13 verse
And the evening and the morning were the third day.

ויהי־ערב ויהי־בקר יום שׁלישׁי

Jeremiah 10:13 verse
When he uttereth his voice, there is a multitude of waters in the heavens, and he causeth the vapours to ascend from the ends of the earth ; he maketh lightnings with rain, and bringeth forth the wind out of his treasures.

לקול תתו המון מים בשׁמים ויעלה נשׂאים מקצה ארץ ברקים למטר עשׂה ויוצא רוח מאצרתיו

Isaiah 33:23 verse
Thy tacklings are loosed ; they could not well strengthen their mast, they could not spread the sail : then is the prey of a great spoil divided ; the lame take the prey.

נטשׁו חבליך בל־יחזקו כנ־תרנם בל־פרשׂו נס אז חלק עד־שׁלל מרבה פסחים בזזו בז

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting