Search:עֶבֶד -> עֶבֶד

עֶבֶד


ע ֶ ב ֶ ד hex:#1506;#1462;#1489;#1462;#1491;
Search Google:עֶבֶד

Jeremiah 18:5 verse
Then the word of the LORD came to me, saying ,

ויהי דבר־יהוה אלי לאמור

Ezra 5:15 verse
And said unto him, Take these vessels, go , carry them into the temple that is in Jerusalem, and let the house of God be builded in his place.

ואמר־לה אלה מאניא שׂא אזל־אחת המו בהיכלא די בירושׁלם ובית אלהא יתבנא על־אתרה

Hosea 10:6 verse
It shall be also carried unto Assyria for a present to king Jareb : Ephraim shall receive shame, and Israel shall be ashamed of his own counsel.

גמ־אותו לאשׁור יובל מנחה למלך ירב בשׁנה אפרים יקח ויבושׁ ישׂראל מעצתו

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting