Search:עַיִן -> עַיִן

עַיִן


ע ַ י ִ ן hex:#1506;#1463;#1497;#1460;#1503;
Search Google:עַיִן

Zero אפס1 Timothy 5:16 verse
If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged ; that it may relieve them that are widows indeed.

ΕΙ ΤΙς ΠΙΣΤΗ ΕΧΕΙ ΧΗΡΑς ΕΠΑΡΚΕΙΤΩ ΑΥΤΑΙς ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΡΕΙΣΨΩ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΙΝΑ ΤΑΙς ΟΝΤΩς ΧΗΡΑΙς ΕΠΑΡΚΕΣΗ

2 Kings 13:13 verse
And Joash slept with his fathers ; and Jeroboam sat upon his throne : and Joash was buried in Samaria with the kings of Israel.

וישׁכב יואשׁ עמ־אבתיו וירבעם ישׁב על־כסאו ויקבר יואשׁ בשׁמרון עם מלכי ישׂראל

Psalms 77:7 verse
Will the Lord cast off for ever ? and will he be favourable no more?

הלעולמים יזנח אדני ולא־יסיף לרצות עוד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting