Search:עַיִן -> עַיִן

עַיִן


ע ַ י ִ ן hex:#1506;#1463;#1497;#1460;#1503;
Search Google:עַיִן

Zero אפסNumbers 3:29 verse
The families of the sons of Kohath shall pitch on the side of the tabernacle southward.

משׁפחת בני־קהת יחנו על ירך המשׁכן תימנה

Daniel 4:6 verse
Therefore made I a decree to bring in all the wise men of Babylon before me, that they might make known unto me the interpretation of the dream.

ומני שׂים טעם להנעלה קדמי לכל חכימי בבל די־פשׁר חלמא יהודענני

Nehemiah 2:4 verse
Then the king said unto me, For what dost thou make request ? So I prayed to the God of heaven.

ויאמר לי המלך על־מה־זה אתה מבקשׁ ואתפלל אל־אלהי השׁמים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting