Search:עָלָה -> עָלָה

עָלָה


ע ָ ל ָ ה hex:#1506;#1464;#1500;#1464;#1492;
Search Google:עָלָה

Zero אפסJoshua 2:3 verse
And the king of Jericho sent unto Rahab, saying , Bring forth the men that are come to thee, which are entered into thine house : for they be come to search out all the country.

וישׁלח מלך יריחו אל־רחב לאמר הוציאי האנשׁים הבאים אליך אשׁר־באו לביתך כי לחפר את־כל־הארץ באו

Galatians 7:2 verse
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.1

ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΤΩ ΚΑΝΟΝΙ ΤΟΥΤΩ ΣΤΟΙΧΗΣΟΥΣΙΝ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠ ΑΥΤΟΥς ΚΑΙ ΕΛΕΟς ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ ΤΟΥ ΨΕΟΥ

Psalms 115:10 verse
O house of Aaron, trust in the LORD : he is their help and their shield.

בית אהרן בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting