Search:עָלָה -> עָלָה

עָלָה


ע ָ ל ָ ה hex:#1506;#1464;#1500;#1464;#1492;
Search Google:עָלָה

Zero אפס1 Kings 7:29 verse
And on the borders that were between the ledges were lions, oxen, and cherubims : and upon the ledges there was a base above : and beneath the lions and oxen were certain additions made of thin work.

ועל־המסגרות אשׁר בין השׁלבים אריות בקר וכרובים ועל־השׁלבים כן ממעל ומתחת לאריות ולבקר ליות מעשׂה מורד

Psalms 119:23 verse
Princes also did sit and speak against me: but thy servant did meditate in thy statutes.

גם ישׁבו שׂרים בי נדברו עבדך ישׂיח בחקיך

2 Chronicles 28:5 verse
Wherefore the LORD his God delivered him into the hand of the king of Syria ; and they smote him, and carried away a great multitude of them captives, and brought them to Damascus. And he was also delivered into the hand of the king of Israel, who smote him with a great slaughter.

ויתנהו יהוה אלהיו ביד מלך ארם ויכו־בו וישׁבו ממנו שׁביה גדולה ויביאו דרמשׂק וגם ביד־מלך ישׂראל נתן ויכ־בו מכה גדולה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting