Search:עָלָה -> עָלָה

עָלָה


ע ָ ל ָ ה hex:#1506;#1464;#1500;#1464;#1492;
Search Google:עָלָה

Luke 1:65 verse
And fear came on all that dwelt round about them : and all these sayings were noised abroad throughout all the hill country of Judaea.

ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΠΑΝΤΑς ΦΟΒΟς ΤΟΥς ΠΕΡΙΟΙΚΟΥΝΤΑς ΑΥΤΟΥς ΚΑΙ ΕΝ ΟΛΗ ΤΗ ΟΡΕΙΝΗ ΤΗς ΙΟΥΔΑΙΑς ΔΙΕΛΑΛΕΙΤΟ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΑ

Leviticus 22:27 verse
When a bullock, or a sheep, or a goat, is brought forth , then it shall be seven days under the dam ; and from the eighth day and thenceforth it shall be accepted for an offering made by fire unto the LORD.

שׁור או־כשׂב או־עז כי יולד והיה שׁבעת ימים תחת אמו ומיום השׁמיני והלאה ירצה לקרבן אשׁה ליהוה

Ezekiel 47:22 verse
And it shall come to pass, that ye shall divide it by lot for an inheritance unto you, and to the strangers that sojourn among you, which shall beget children among you: and they shall be unto you as born in the country among the children of Israel ; they shall have inheritance with you among the tribes of Israel.

והיה תפלו אותה בנחלה לכם ולהגרים הגרים בתוככם אשׁר־הולדו בנים בתוככם והיו לכם כאזרח בבני ישׂראל אתכם יפלו בנחלה בתוך שׁבטי ישׂראל

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting